Košický samosprávny kraj plánuje vyčleniť na podporu turizmu v kraji sumu vyše 830-tisíc eur

Košický samosprávny kraj (KSK) spoločne s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) podporia turizmus aj v čase pandémie. Začiatkom októbra vyhlásili cez dotačný program Terra Incognita (TI) výzvu na podporu cestovného ruchu na rok 2021. Uchádzať sa o ňu budú môcť organizátori medzinárodných aj regionálnych podujatí, autori projektov zameraných na ekoturizmus, ale aj veľkých atrakcií, ktoré skvalitnia turistickú infraštruktúru. Dotačná výzva bude určená aj pre tých, ktorí sa uchádzali o podporu v rámci výzvy 2020 a z dôvodu pandémie COVID-19 bola ich realizácia v pôvodne plánovaných termínoch zrušená.

Z dôvodu hygienicko-epidemických opatrení sa verejnosť dozvedela o vyhlásení novej výzvy na podporu cestovného ruchu pre rok 2021 prostredníctvom online tlačovej konferencie. Cez jednotlivé dotačné programy v rámci výzvy Terra Incognita opäť podporia také aktivity, projekty a podujatia, ktoré majú významný dopad na rozvoj cestovného ruchu v kraji a prispievajú k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb v cestovnom ruchu.

Aj napriek tomu, že pandémia v tomto roku výrazne ovplyvnila cestovný ruch nielen na Slovensku, Košický samosprávny kraj sa rozhodol poskytnúť tomuto odvetviu finančnú injekciu. ,,Už tradične ide o dotáciu z programu, ktorý bol na svojom úplnom začiatku vytvorený s cieľom podpory aktívnych subjektov, ktorí svojimi službami, aktivitami a nápadmi pomáhajú kraju rásť. Celková alokácia dotácie pre rok 2021 je vyčíslená na sumu vyše 832 400 eur. Okrem našich tradičných priorít je pre nás v nasledujúcom roku dôležité podporiť cez výzvu aj také podujatia, ktoré sa o príspevok uchádzali a uspeli vo výzve 2020, no z dôvodu pandémie COVID-19 ich realizácia nebola možná. Taktiež sa budeme snažiť podporiť projekty a produkty založené na princípoch ekoturizmu s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy cestovného ruchu na životné prostredie a vytvárať tak povedomie o environmentálnych a kultúrnych hodnotách,” vyjadril sa k výzve predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus ako sprostredkovateľský orgán projektu TI sa každoročne podieľa na príprave výzvy, poskytovaní pomoci žiadateľom pri samotnej realizácii projektov, ale aj na zastrešení marketingových aktivít. Ako uviedla výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková, inak to nebude ani teraz: ,,Cestovný ruch a kultúra si zaslúžia našu pozornosť a podporu aj v tomto čase. V júli sme prišli o 20 % návštevníkov oproti minulému roku. Uvedomuje si vážnosť celej situácie a taktiež z nej vyplývajúce ťažkostí pre jednotlivých poskytovateľov alebo atrakcie v kraji. Aj preto  veríme, že takáto adresná finančná podpora, bude účinná a pomôže spomaliť prepad počtu prenocovaní.  Minulý rok bola po prvýkrát súčasťou výzvy podpora v oblasti Ekoturizmu. V takýchto projektoch vidíme veľký potenciál, preto sa tešíme, že si toto dôležité opatrenie našlo vo výzve miesto opäť. V priebehu výzvy bude naša organizácia poskytovať žiadateľom maximálnu súčinnosť. Prebiehať budú individuálne konzultácie podľa potreby žiadateľov. Zároveň plánujeme realizovať online informačné semináre, aby sme spoločnými silami pripravili kvalitné projekty.”

Kto môže žiadať o podporu?

O podporu z výzvy na rok 2021 sa môžu uchádzať právnické a fyzické osoby (podnikatelia) so sídlom či trvalým pobytom na území KSK alebo tie, ktoré poskytujú služby obyvateľom na území KSK a organizácie, ktorých zakladateľom je KSK.

Žiadatelia o podporu musia svoje žiadosti so všetkými prílohami nahrať elektronicky cez aplikáciu E-grant a zároveň je potrebné ich zaslať poštou do 30. novembra na adresu sídla Košice Región Turizmus.

Všetky potrebné informácie o oblastiach podpory, dôležitých dokumentoch a podmienkach nájdu žiadatelia na stránke www.terraincognita.sk v sekcii aktuálna výzva.

Výzva pre rok 2021 je rozdelená do dvoch oblastí podpory - podujatia a infraštruktúrne projekty s konečným dátumom realizácie 30. október 2021 (vrátane):

PODUJATIA

Medzinárodné podujatia

- Podpora je určená pre organizátorov medzinárodných podujatí v oblasti kultúry, umenia a športu

- Celková alokácia podpory je 55 000 eur (pre jedno podujatia od 5 000 do 50 000 eur)

Regionálne podujatia

- Podpora je určená pre organizátorov regionálnych podujatí, menších regionálnych festivalov v oblasti kultúry, umenia, športu, prezentácie tradícií, histórie regiónu a gastronómie, ktoré svojou kvalitou a obsahom prilákajú návštevníkov zo širšieho regiónu aj iných krajov

- Celková alokácia podpory je 50 000 eur (pre jedno podujatia od 3 000 do 20 000 eur)

Covid-19

- Podpora je určená pre úspešných žiadateľov, ktorí sa uchádzali o podporu v rámci výzvy Terra Incognita na podporu cestovného ruchu v roku 2020 vyhlásenej dňa 21. 10. 2019 a z dôvodu pandémie COVID-19 bola ich realizácia v pôvodne plánovaných termínoch zrušená

- Celková alokácia podpory je 177 400 eur (pre jedno podujatia od 5 000 do 50 000 eur)

PROJEKTY ZAMERANÉ NA PODPORU INFRAŠTRUKTÚRY
Ekoturizmus

- Zámerom programu je podpora menších infraštruktúrnych projektov založených na princípoch ekoturizmu s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy cestovného ruchu na životné prostredie

- Celková alokácia podpory je 150 000 eur (pre jeden projekt od 5 000 do 20 000 eur)

Veľké rozvojové projekty na podporu konkurencieschopnosti Košického kraja

Podpora je určená na realizáciu veľkých investičných projektov zameraných na vytvorenie silnej turistickej atrakcie pre širokú verejnosť

- Celková alokácia podpory je 400 000 eur (pre jedno podujatia od 30 000 do 200 000 eur)

- Koniec realizácie projektov je 30. október 2022

 

Autor/zdroj: Košice Región Turizmus
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 05.10.2020 13:18
Upravené: 28.12.2021 11:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001