Košický samosprávny kraj bude súčasťou iniciatívy Catching-up Regions

Iniciatíva pomôže Košickému samosprávnemu kraju (KSK) zlepšiť kvalitu stredného školstva, podporiť inovačné prostredie, zrýchliť investície či systémovo pomôcť marginalizovaným rómskym komunitám. S realizáciou konkrétnych krokov by sa malo začať v januári budúceho roka.

Pomôcť tzv. „dobiehajúcim regiónom“, medzi ktoré patrí aj Košický samosprávny kraj, sa snaží Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou, a to prostredníctvom iniciatívy Catching-up Regions. „Vstúpiť do iniciatívy Catching-up Regions sme sa pokúšali od roku 2018, no tento vstup blokovala vtedajšia vláda. Aj keď sme ukrátení o tento čas, najbližšie obdobie sa budeme snažiť využiť na maximum tak, aby sme zrealizovali kroky smerujúce k zlepšeniu kvality života v našom kraji. V Košickom kraji je až šesť najmenej rozvinutých okresov. Možností, kde vieme investovať milióny eur z Bruselu, je preto viac než dosť. Našou prioritou bude, okrem iného, podpora vzdelávania na stredných školách, inovácií, ale aj zlepšenie podmienok marginalizovaných rómskych komunít,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja  Rastislav Trnka.

Vďaka iniciatíve Catching-up Regions má Košický samosprávny kraj možnosť zlepšiť aj integráciu skupín ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. V Košickom kraji je totiž v rámci Slovenska najvyššie percento zastúpenia rómskych komunít v obciach. Zo 461 obcí žije rómska menšina až v 221 z nich.

Členstvo v iniciatíve je termínovo určené na jeden rok a je možné ho obnoviť, ak bude program ďalej pokračovať. V prípade, ak by iniciatíva nepokračovala, Košický samosprávny kraj bude môcť využívať výstupy od Svetovej banky pre svoje investičné zámery. „V polovici októbra sa konalo prvé rokovanie so zástupcami Svetovej banky a Európskej komisie, kde sme diskutovali o investičných oblastiach, ktoré by sme v rámci iniciatívy chceli realizovať. Aktuálne prebieha diskusia ku kompletizácii Akčného plánu na podporu hospodárskeho rastu v KSK, ktorý by mal byť sfinalizovaný do konca novembra. Nasledovať bude jeho schválenie a podpis zmluvy s Európskou komisiou a Svetovou bankou. Ak práce pôjdu bez väčších zdržaní, s realizáciou konkrétnych opatrení začneme v januári budúceho roka,“ doplnil košický župan.

Iniciatíva Catching-up Regions vznikla v roku 2015 a pilotne sa realizovala v Rumunsku a Poľsku. Na Slovensku je do nej zapojený Prešovský a Banskobystrický samosprávny kraj.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.11.2020 12:19
Upravené: 24.03.2022 14:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001