Kraj organizuje výjazdové rokovania k novému programovému obdobiu 2021 - 2027

V novom programovom období pre roky 2021 – 2027 budú obce, mestá aj samosprávne kraje realizovať projekty financované zo štrukturálnych fondov z vopred spracovaného zásobníka projektov.

Predsedovia samosprávnych krajov na rokovaní Združenia samosprávnych krajov SK8, ktoré sa konalo 30. septembra v Pezinku, diskutovali aj o novom programovom období 2021 – 2027. Okrem županov sa ho zúčastnili zástupcovia Centrálneho koordinačného orgánu, ktorým je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a zástupcovia Európskej komisie – DG Regio.

Programové obdobie 2021 – 2027, na základe kritérií stanovených Európskou komisiou, so sebou prinesie viaceré výrazné zmeny pri čerpaní európskych fondov. Na návrh zo strany samosprávnych krajov a Európskej komisie upustila Vláda SR od pôvodného návrhu, aby sa eurofondy prerozdeľovali na úrovni funkčných mestských regiónov, ktoré nekopírujú žiadne súčasné územno-právne členenie. Dôjsť by, naopak, malo k posilneniu postavenia samosprávnych krajov, ktoré budú vytvárať územnú regionálnu stratégiu pre svoje kraje. V rámci každého regiónu by sa mal vytvoriť zásobník projektov, ktoré sa postupne budú financovať zo štrukturálnych fondov EÚ. Samosprávne kraje od tejto zmeny očakávajú menej byrokracie, jednoduchšie spôsoby nárokovania platieb, zjednodušené vykazovanie nákladov aj menej prísne kontroly. „Aj vďaka aktivite Košického samosprávneho kraja v Bruseli sa Európska komisia začala zaujímať o tvorbu nových pravidiel na čerpanie eurofondov v období 2021 – 2027 v Slovenskej republike. Preto som rád, že na pondelkovom stretnutí SK8 v Pezinku, za prítomnosti zástupcov Centrálneho koordinačného orgánu a Európskej komisie, sme sa dohodli na efektívnejších pravidlách čerpania eurofondov. Samosprávy najlepšie vedia, aké projekty potrebujú zrealizovať a čo ich obyvateľom najviac chýba. Aj preto nás teší, že štrukturálne fondy v nadchádzajúcom programovom období budú bližšie k občanom,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Samosprávne kraje by mali byť garantmi pre územnú stratégiu regiónov na Slovensku. Vypracovať ju musia najneskôr na jar budúceho roka. Košický samosprávny kraj za týmto účelom realizuje v rámci krajskej Rady starostov a primátorov Výjazdové rokovania k novému programovému obdobiu. Cieľom je predstaviť budúcnosť štrukturálnych fondov každému starostovi a primátorovi v kraji a na základe predložených zámerov vypracovať územnú regionálnu stratégiu v rámci Košického samosprávneho kraja.

Nové programové obdobie pre roky 2021 – 2027 je zamerané na päť hlavných cieľov:

  1. Inteligentnejšia Európa – inovácie, digitalizácia, hospodárska transformácia a podpora malých a stredných podnikov,
  2. Prepojenejšia Európa – strategické dopravné a digitálne siete,
  3. Ekologickejšia bezuhlíková Európa – implementácia Parížskej dohody, investície do transformácie energetiky, obnoviteľné zdroje energie a boja proti zmenám klímy,
  4. Sociálnejšia Európa – napĺňanie Európskeho piliera sociálnych práv, podpora kvalitných pracovných miest, vzdelávanie, zručnosti, sociálne začlenenie a rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti,
  5. Európa bližšie k občanom – podpora rozvojových stratégií riadených na miestnej úrovni a udržateľný rozvoj miest.

Ciele určené Európskou komisiou majú pomôcť znižovať regionálne rozdiely, podporovať zelenú infraštruktúru v obciach a mestách, posilniť odborné vzdelávanie, zlepšiť digitalizáciu, priniesť smart riešenia a zlepšovať prístup ku kvalitným službám. „Pevne verím, že vďaka týmto výjazdovým rokovaniam k novému programovému obdobiu sa nám podarí v spolupráci so starostami a primátormi vypracovať územnú regionálnu stratégiu pre nasledujúcich sedem rokov, vďaka ktorej sa priblížime modernej Európe. Košický samosprávny kraj bude so samosprávami maximálne súčinný, aby sme v novom programovom období nielen efektívnejšie čerpali eurofondy, ale spoločne vytvorili niečo, čo bude ešte dlho slúžiť všetkým občanom,“ dodal Trnka.

Výjazdové rokovania k novému programovému obdobiu, ktoré kraj organizuje v rámci Rady starostov a primátorov, sú určené pre primátorom, starostom, poslancom ale širokej verejnosti, ktorá sa chce viac dozvedieť o nových podmienkach pre žiadateľov v rámci programového obdobia 2021 – 2027. Prihlásiť sa je možné na webovej stránke KSK.

Program Výjazdových rokovaní k novému programovému obdobiu:

26. 9. 2019 – okres Košice, Košice – okolie
27. 9. 2019 – okres Spišská Nová Ves, Gelnica
1. 10. 2019 – okres Michalovce
3. 10. 2019 – okres Trebišov
3. 10. 2019 – okres Sobrance
4. 10. 2019 – okres Rožňava

Okrem nového programového obdobia bola predmetom diskusie predsedov samosprávnych krajov aj kontrola verejných obstarávaní realizovaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. V praxi totiž dochádza k omeškaniu kontrol verejných obstarávaní z úrovne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré neprimerane presahujú lehoty stanovené v projektových dokumentáciách. Výsledkom sú predĺženia harmonogramov schvaľovaných projektov, problémy s uhrádzaním platieb, či ohrozenie včasného čerpania peňazí pre tento operačný program. Samosprávne kraje preto chcú adresovať riadiacemu orgánu stanovisko, aby sa proces kontroly verejných obstarávaní urýchlil a tým predišlo prípadnému nevyčerpaniu alokovaných finančných prostriedkov.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 02.10.2019 13:05
Upravené: 28.12.2021 11:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001