Výzva na predkladanie žiadostí pre malé a stredné podniky - SKHU/1801

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom, vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci Prioritnej osi 1 - Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti - Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Alokovaná výška finančných prostriedkov na výzvu je 10 000 000 eur. Výzva je nepretržite otvorená od 6. apríla 2018 až do dosiahnutia 125 % finančných prostriedkov alokovaných na danú výzvu. Predložené žiadosti budú priebežne hodnotené podľa poradia v akom boli doručené, každé 4 týždne.

Do Výzvy na predkladanie projektov sa môžu zapojiť organizácie neziskového sektora ako aj lokálne pôsobiace malé a stredné podniky z oboch členských krajín.

Podrobné informácie a balík dokumentov k výzve nájdete na webovej stránke Programu www.skhu.eu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 10.04.2018 15:20
Upravené: 28.12.2021 11:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001