Spoločne pre rozvoj Košického kraja

Na Úrade Košického samosprávneho kraja sa 7. a 8. februára uskutočnili pracovné stretnutia so zástupcami regionálnych rozvojových agentúr (RRA) a miestnych akčných skupín (MAS). Ich cieľom bolo nastaviť systém spolupráce týchto subjektov, ktoré vykonávajú svoju činnosť v oblasti regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka na území Košického kraja.

Na území nášho kraja v súčasnosti evidujeme sedem aktívnych regionálnych rozvojových agentúr a 21 miestnych akčných skupín. Nakoľko RRA aj MAS svoju činnosť vykonávajú v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja (Zákon č. 539/2008 Z.z. a 309/2014 Z.z.) a sú podobne ako vyššie územné celky subjektmi územnej spolupráce, niektoré ich činnosti v oblasti podpory regionálneho rozvoja sú veľmi podobné aktivitám, ktoré robí samosprávny kraj na regionálnej úrovni.

„Cieľom týchto aj ďalších plánovaných stretnutí na úrovni KSKje dohliadnuť na realizáciu akčných plánov a rozvojových stratégií na území Košického kraja. Chceme hľadať možnosti na ich prepojenie a doplnenie, aby spoločné rozvojové aktivity mohli byť zosúladené, problémy v regióne koncepčne riešené a aby výsledky rôznych projektov a investičných aktivít naštartovali tvorbu pracovných miest a zlepšili život v našom kraji,“ vedúca odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia Úradu KSK Julianna Orbán Máté.

V programovom období 2014 - 2020 sú vypracované rôzne akčné plány a stratégie na rozvoj a zlepšenie podmienok života na vidieku v najmenej rozvinutých okresoch, na podporu podnikateľov a pod. Na ich základe majú byť realizované konkrétne rozvojové aktivity v území. Je ale otázne, či sú zosúladené do takej miery, aby ich výsledkom bol integrovaný rozvoj jednotlivých území.

„Na to, aby bol systém spolupráce správne nastavený a funkčný, musia sa regionálna samospráva, regionálne rozvojové agentúry, miestne akčné skupiny a ďalšie subjekty vzájomne informovať o svojich aktivitách. Len tak dokážeme dobre zadefinovať potreby všetkých zúčastnených na princípe zdola nahor a určiť spoločné rozvojové priority na ďalšie roky. Ak sa nám to podarí, máme šancu spoločnými silami ich aj realizovať,“ konštatuje Julianna Orbán Máté.

Na základe informácií získaných od subjektov, ktoré pôsobia v regióne, odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia Úradu KSK v krátkej dobe pripraví návrh spoločných rozvojových aktivít. Zohľadní rozvojový potenciál Košického kraja, jeho smerovanie v oblasti regionálneho rozvoja a zadefinuje konkrétne opatrenia a výstupy.

Regionálne rozvojové agentúry na území Košického kraja
RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
RRA Rožňava
KRA Košického kraja
Spišská RRA
RRA Borolo
RRA Šírava
ARR Košice

Miestne akčné skupiny na území Košického kraja
Hornád - Slanské vrchy                 Sečovský región
Rudohorie                                    Bodrog
Hnilec                                          Duša
Hornád - Čierna hora                    Kras
Tokaj Rovina                                Bodva
Olšava – Torysa                             Poondavie
Gemer – Rožňava                          Roňava
Sľubica                                         Miloj Spiš
Zemplín pod Vihorlatom                Medzi riekami
Opal                                             Dobšinského kraj


Latisa

Autor/zdroj: Tünde Erényi
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 09.02.2018 13:45
Upravené: 28.12.2021 11:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001