Košický samosprávny kraj vyjadruje podporu a záujem o realizáciu projektu „Hodvábna cesta“

V dňoch 25. 26. apríla sa v Košiciach konala konferencia „Slovensko – vstupná brána do Európy pre novú hodvábnu cestu z Číny.“ Tranzit tovaru z najväčšieho štátu východnej Ázie by do Európy mohol tiecť práve cez naše územie. Cieľom konferencie bolo prezentovať možnosti, ako túto prepravu zjednodušiť.

Konferencie sa zúčastňuje 141 účastníkov  z Číny, Ruskej federácie a Ukrajiny, spoločne sa zhodli na potrebe rozvoja užšej spolupráce v oblasti logistickej prepravy a spojenia medzi Východom a Západom. Organizátorom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR spolu so spoločnosťou International Coordination and Service Center for Land Bridge Block-Train Programmes v Pekingu, ako aj ďalšími partnermi zo Slovenska, Ruskej federácie a Ukrajiny. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku, LIN Lin. Jedným z cieľom podujatia je oboznámiť organizátorov vlakov z Číny, Ruska a Európy o možnostiach Slovenska v oblasti tranzitu tovaru a dlhodobom cieli vytvoriť na východnom Slovensku logistické centrum pre železničnú prepravu medzi Áziou a Európou.


„Konferencia sa sústredila na prezentovanie možnosti použitia finančných nástrojov OPII s cieľom podporiť dobudovanie pripravených intermodálnych terminálov v Bratislave – Pálenisku, Košiciach – Bočiari a Leopoldove – Šulekove. Pracovná skupina ministerstva dopravy so zástupcami Slovenska a čínskym partnerom deklarovala svoje benefity v oblasti prepravy tovarov po železnici, nielen z hľadiska geografickej polohy, ako vstupná brána do Strednej Európy,“ informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Nová obchodná cesta by mohla byť pre Slovensko šancou, ako rozšíriť finančné a investičné možnosti rozvoja národnej ekonomiky. Na území Košického samosprávneho kraja sa nachádza intermodálny terminál Dobrá s kapacitou 200 000 kontajnerov ročne, ktorý má potenciál stať sa logistickým centrom východnej Európy. Na konferencii boli prezentované aj kroky Košického samosprávneho kraja k vybudovaniu a prevádzke Globálneho logistického industriálneho parku (GLIP).


„Som veľmi rád, že s veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky na Slovensku, ako aj s čínskymi investormi sme sa zhodli na viacerých otázkach. A taktiež som rád, že čínska strana súhlasila so spoluprácou na projekte GLIP. Budeme pracovať na ďalších spoločných krokoch za účelom posilnenia pozície Košického samosprávneho kraja a Slovenska ako tranzitnej krajiny.  Z Košíc do Európy je kvalitné železničné napojenie s dostatočnou prepravnou kapacitou a vyššími dopravnými rýchlosťami ako v Poľsku alebo Maďarsku. Zrealizovaním projektu GLIP prinesieme na územie nášho kraja nové pracovné a obchodné príležitosti nielen  pre čínskych investorov, “ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Dodal, že v blízkej budúcnosti je možné očakávať nárast objemu tovarových tokov medzi Áziou a Európou, realizácia projektu „Hodvábna cesta,“ ako aj projektu GLIP má preto veľký význam pre rozvoj dopravnej infraštruktúry v regióne.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 27.04.2018 13:39
Upravené: 28.12.2021 11:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001