Deň priateľstva a dobrosusedstva bude vo Vyšnom Nemeckom

Na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom sa v sobotu 26. mája 2018 uskutoční priateľské stretnutie predstaviteľov dvoch susedných štátov Slovenska a Ukrajiny. Deň priateľstva a dobrosusedstva 2018 bude opäť príležitosťou na posilnenie vzájomnej spolupráce i podpis vykonávacieho protokolu k memorandu o spolupráci na nasledujúci rok.

Cieľom každoročného medzinárodného podujatia je vytváranie priaznivého prostredia na budovanie a posilňovanie priateľských partnerských vzťahov, na  vytváranie podmienok na nadväzovanie kontaktov a rozvoj cezhraničnej spolupráce slovenských a ukrajinských subjektov na rôznych úrovniach a v rôznych oblastiach. Tento rok je hlavným organizátorom Dňa priateľstva a dobrosusedstva Košický samosprávny kraj, ktorý na podujatí spolupracuje s Prešovským samosprávnym krajom, Zakarpatskou oblastnou štátnou administráciou a Zakarpatskou oblastnou radou.

Počas Dňa priateľstva a dobrosusedstva zástupcovia oboch krajín podpíšu desiaty  Vykonávací protokol k Memorandu o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom, Zakarpatskou oblastnou štátnou administráciou a Zakarpatskou oblastnou radou na obdobie máj 2018 – máj 2019. Memorandum o spolupráci bolo podpísané v októbri roku 2006.

K podpisu protokolov sa pridajú aj obce z dvoch strán hranice. Z Košického kraja to bude Tibava a zakarpatská obec Boboviše, Ostrov a Kibľary, Orechová a Orichovici, Ruská a Palaď-Komarivci. Z Prešovského samosprávneho kraja sa na spolupráci s ukrajinským partnerom dohodnú Beloveža a Verchnij Koropec, Kurimka a Ivanivci, Kamienka a Ruski Komarivtsi, Hažlín a Chynadiovo.

Vykonávací protokol zahŕňa aktivity v oblastiach regionálneho rozvoja, vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu, pomoci a rozvoja spolupráce na úrovni miestnej samosprávy a  sociálnych služieb a životného prostredia.

„Od podpisu Rámcovej dohody o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblastnou štátnou administratívou ubehlo už viac než desať rokov. Za ten čas sa zrealizovalo niekoľko spoločných projektov, ktoré podporili spoluprácu oboch regiónov. V týchto aktivitách budeme pokračovať aj naďalej. Chceme zapájať aj subjekty cestovného ruchu, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ako aj neziskové organizácie a agentúry regionálneho rozvoja, aby sme posilnili priaznivé priateľské vzťahy a ďalej rozvíjali spoluprácu oboch samospráv,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

V tomto roku by sa mali zrealizovať návštevy predstaviteľov regiónov v Košiciach a Užhorode. Medzi plánovanými aktivitami je aj spolupráca pri realizácii a propagácii diaľkových cyklistických koridorov, ale aj výmena informácií a skúseností pamäťových a fondových inštitúcií pri zachovávaní kultúrneho dedičstva. K budovaniu občianskej spoločnosti by mohol prispieť projekt Krokom smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod, k zlepšeniu sociálnych služieb zasa vzdelávací projekt pre zamestnancov týchto zariadení KVApka.

Na oboch stranách hranice sa doteraz uskutočnil rad významných spoločenských, kultúrnych a  ekonomických projektov a akcií, v ktorých sa ako partneri stretli regionálne a miestne samosprávy, školy, rôzne inštitúcie, kultúrne zariadenia, neziskové organizácie, aktéri v cestovnom ruchu. Spoločné aktivity pokrývajú veľkú časť života obyvateľov východného Slovenska a Zakarpatska.

K dobrej nálade na „hraničke“ prispeje tento rok aj program, v ktorom dopoludnia vystúpi ukrajinský súbor mažoretiek MAKY, folklórny súbor Zemplín z Michaloviec a kultúrne zoskupenie Barvinok z Kamienky – mandolínový orchester a spevácka skupina.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 18.05.2018 10:25
Upravené: 28.12.2021 11:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001