Výzva pre hodnotiteľov v Programe spolupráce Interreg V-A

Staňte sa hodnotiteľmi Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v rámci Prioritnej osi 3 - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility. Uzávierka žiadostí je 15. decembra 2017.

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom programu vyhlasujú Výzvu pre hodnotiteľov /SKHU-CFA-1702/ s cieľom získať kvalifikovaných teritoriálnych a odvetvových odborníkov pre účely odborného hodnotenia žiadostí o poskytnutie FP v rámci Prioritnej osi 3 - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility.

Vybraní uchádzači budú zaradení do Zoznamu odborných hodnotiteľov Programu Interreg V-A SK-HU a budú evidovaní v databáze počas realizácie programového obdobia 2014 – 2020. Zoznam hodnotiteľov môže byť pravidelne aktualizovaný. Na hodnotení žiadostí o FP môžu participovať len tí hodnotitelia, ktorí sú registrovaní v zozname hodnotiteľov programu. Registrácia v zozname hodnotiteľov nepredstavuje záväzok Spoločného technického sekretariátu (STS) a SZPO (Széchenyi Programme Office Nonprofit Kft. ako hosťujúcej organizácie STS) podpísať zmluvu o dielo s úspešnými kandidátmi.

Podrobné informácie o výzve ako aj podmienky a spôsob podania žiadostí sú uvedené na webovej stránke programu www.skhu.eu.

Ďakujeme za Váš záujem.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 30.11.2017 11:00
Upravené: 28.12.2021 11:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001