Mestá a obce už môžu nájsť informácie o fondoch EÚ v prehľadnej publikácii

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil a vydal publikáciu pod názvom: „Mestá, obce a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“.

Cieľom publikácie je uceleným spôsobom informovať potenciálnych žiadateľov z regiónov ako aj širokú verejnosť o možnostiach zapojiť sa do implementácie programového obdobia 2014 - 2020. Publikácia poskytuje prehľadné informácie o obsahovom zameraní operačných programov v prostredí Slovenskej republiky z pohľadu možností na realizáciu zaujímavých iniciatív pre mestá a obce.

Zároveň záujemcov zorientuje v procese získania podpory z e urópskych štrukturálnych fondoch, dôležitých termínoch pri realizácií projektov a tiež v kontrolných mechanizmoch, pravidlách financovania a verejného obstarávania. Mestá a obce sa tak jednoducho a rýchlo oboznámia s komplexným procesom implementácie e urópskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 na Slovensku.

Publikácia je doplňujúcim materiálom k podrobnejším informáciám, ktoré poskytujú riadiace, resp. sprostredkovateľské orgány jednotlivých operačných programov.  

Publikácia je dostupná na stiahnutie v elektronickej verzii.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 01.06.2017 06:00
Upravené: 28.12.2021 11:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001