KSK je koordinátorom Dohovoru primátorov a starostov EÚ

Košický samosprávny kraj je od 15. mája 2017 ako jeden z mála regiónov v strednej Európe  oficiálne koordinátorom Dohovoru primátorov a starostov EÚ.

Koordinátormi Dohovoru primátorov a starostov EÚ sú orgány verejnej správy, ktoré sú v pozícii poskytovať strategické poradenstvo, odbornú a finančnú podporu signatárom Dohovoru primátorov a starostov a obciam ochotným prihlásiť sa k nemu. Okrem finančnej pomoci, koordinátori Dohovoru zvyčajne poskytujú podporu signatárom pri zisťovaní emisií CO2 a/alebo hodnotení klimatického rizika, ako aj v príprave a realizácii plánov pre trvalo udržateľnú energetiku a klímu. Európska komisia ich uznáva ako dôležitých spojencov v podporovaní signatárov Dohovoru primátorov a starostov, aby plnili svoje záväzky a zvyšovali dopad Dohovoru.

Dohovor je najväčšou iniciatívou v oblasti klímy a energetiky na úrovni miest na svete, spája tisíce miestnych a regionálnych orgánov, ktoré sa dobrovoľne zaviazali na svojom území uplatňovať klimatické a energetické ciele EÚ. Noví signatári prisľúbili do roku 2030 znížiť produkciu emisií CO2 o minimálne 40 % a uplatňovať integrovaný postup zameraný na prispôsobenie sa klimatickým zmenám a ich zmiernenie. Nový integrovaný Dohovor primátorov o klíme a energetike slávnostne uviedla Európska komisia 15. októbra 2015 v Európskom parlamente v Bruseli. Pri tejto príležitosti boli symbolicky schválené tri piliere nového, účinnejšieho Dohovoru – bezpečná, udržateľná a cenovo dostupná energia.

Pre Košický kraj je problematika eliminácie dopadov klimatických zmien mimoriadne dôležitá, pretože predstavuje jeden z najpriemyselnejších regiónov Slovenska. Ako jednu z ciest k splneniu cieľov Dohovoru považujeme zníženie energetickej spotreby, emisií CO2 a posilnenie energetickej bezpečnosti regiónu. Je potrebné využívať každý nástroj pripravený na úrovni EÚ, ktorý pomáha prekonávať miestnym a regionálnym samosprávam ich finančné obmedzenia. Jedným z nich je aj program technickej pomoci ELENA. Košický samosprávny kraj a partnerské samosprávy sa preto rozhodli využiť možnosti tohto programu v rámci projektu ENREKO (ENergetický REgión KOšice) na prípravu kvalitných investičných programov v mestách a regiónoch v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Projekt ENREKO vznikol v spolupráci s 13 partnerskými mestami a 22 obcami. Cieľom projektového  partnerstva je podporiť samosprávy, ktoré nemajú skúsenosti s prípravou podkladov pre projekty v oblasti aplikácie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov či prispôsobovaniu sa klimatickým zmenám. Európskou investičnou bankou bola už prijatá a schválená tzv. pred-žiadosť o technickú pomoc a v súčasnosti zostavujeme oficiálnu žiadosť o asistenciu v rámci programu ELENA.

Viac nájdete aj v článkoch 
Dohovor primátorov miest a starostov obcí v Košickom samosprávnom kraji
Mestá v KSK môžu ušetriť energiu cez program ELENA 

Autor/zdroj: Milan Husár
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 25.05.2017 17:00
Upravené: 28.12.2021 11:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001