Koordinačné stretnutie siete Informačno - poradenských centier sa uskutočnilo v Košiciach

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na KSK (IPC KSK) organizovalo v dňoch 5.-6. októbra 2017 koordinačné stretnutie siete IPC v Košiciach.

Sieť informačno- poradenských centier funguje už rok v každom kraji, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Riadená je Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu  SR.

Cieľom stretnutia bolo hodnotenie doterajšej činnosti, výmena skúsenosti v oblasti poradenstva pri príprave projektov a príprava ďalších aktivít siete  do budúcnosti.  Ako vyplynulo zo slov Mgr. Matúša Drotára, riaditeľa odboru metodiky a koordinácie subjektov úradu podpredsedu vlády, „činnosť siete IPC má dobrú odozvu nielen na národnej úrovni, ale jej aktivity hodnotí veľmi pozitívne aj Európska komisia“.

Na stretnutí vystúpila  aj  vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu PhDr. Jana Kovácsova, ktorá predstavila príklad dobrej praxe projektov financovaných z eurofondov-ostrovy kultúry - hlavnú investičnú časť KSK v rámci projektu EHMK Košice 2013.  Súčasťou pracovného programu bola aj návšteva vybraných projektov - Východoslovenského múzea a Verejnej knižnice Janka Bocatia.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 10.10.2017 06:00
Upravené: 28.12.2021 11:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001