Deň priateľstva a dobrosusedstva už najbližší víkend

Na hraničnom priechode Ubľa – Malyj Bereznyj sa už najbližšiu sobotu uskutoční priateľské stretnutie predstaviteľov dvoch susedných štátov Slovenska a Ukrajiny, aby si dohodli ďalšiu spoluprácu v rôznych oblastiach verejného života. Deň priateľstva a dobrosusedstva 2017 sa uskutoční v sobotu 13. mája 2017 na slovensko – ukrajinskej štátnej hranici v Ubli.

Cieľom každoročného medzinárodného podujatia je vytváranie priaznivého prostredia na budovanie a posilňovanie priateľských partnerských vzťahov, na  vytváranie podmienok na nadväzovanie kontaktov a rozvoj cezhraničnej spolupráce slovenských a ukrajinských subjektov na rôznych úrovniach a v rôznych oblastiach. Tento rok je hlavným organizátorom Dňa priateľstva a dobrosusedstva Prešovský samosprávny kraj, ktorý na podujatí spolupracuje s Košickým samosprávnym krajom, Zakarpatskou oblastnou štátnou administráciou a Zakarpatskou oblastnou radou.

Počas Dňa priateľstva a dobrosusedstva zástupcovia oboch krajín podpíšu deviaty  Vykonávací protokol k Memorandu o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblastnou štátnou administráciou a Zakarpatskou oblastnou radou na obdobie máj 2017 – máj 2018. Memorandum o spolupráci bolo podpísané v októbri roku 2006.

Vykonávací protokol zahŕňa aktivity v oblastiach regionálneho rozvoja, vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu, pomoci a rozvoja spolupráce na úrovni miestnej samosprávy a  sociálnych služieb a životného prostredia.

Spoločné aktivity podporujú  verejný život

Medzi plánovanými aktivitami je skultúrnenie parku a umiestnenie busty Pavla Jozefa Šafárika v Užhorode, Dni ukrajinského filmu v Michalovciach, či viacžánrový festival Podhoroďské slávnosti v Podhorodi. Slovenský a ukrajinský región podpisom protokolu deklaruje záväzok pokračovať v budovaní hraničného priechodu a rozšírenia cestného prepojenia Čierna – Solomonovo.

Na oboch stranách hranice sa doteraz uskutočnil rad významných spoločenských, kultúrnych a  ekonomických projektov a akcií, v ktorých sa ako partneri stretli regionálne a miestne samosprávy, školy, rôzne inštitúcie, kultúrne zariadenia, neziskové organizácie, aktéri v cestovnom ruchu. Spoločné aktivity pokrývajú veľkú časť života obyvateľov východného Slovenska a Zakarpatska.

V roku 2016 bola zaujímavá napríklad spolupráca bábkových divadiel. Projekt Cestujúce bábky, na ktorom sa podieľa Bábkové divadlo Košice a Divadlo Bavka z Užhorodu, je prioritne zameraný na deti, ale zaujme aj dospelých. Bolo  nakrútených 10 televíznych bábkových inscenácií - päť na slovenské a päť na ukrajinské motívy. Sú vyrobené na základe reálnych historických udalostí, osobností alebo miest, ktoré spájajú oba prihraničné regióny. Vlani pokračovala aj spolupráca na projekte Bicyklom aj za hranice. Spoločné slovensko – ukrajinské aktivity boli zamerané najmä na výmenu skúseností v oblasti  plánovania cykloturistickej infraštruktúry. Prebiehala aj výmena obojstranných skúseností v oblasti sociálnych služieb, rehabilitácie detí z rodín, ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách, detí - sirôt a detí, ktoré sú bez rodičovskej opatery.

 

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 11.05.2017 13:00
Upravené: 28.12.2021 11:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001