Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave je hotové

Vo štvrtok 15. septembra 2016 v Rožňave slávnostne otvorili zážitkové centrum Sentinel, ktoré je súčasťou Baníckeho múzea.

Projekt Zážitkového centra Sentinel bol realizovaný z Regionálneho operačného programu, z prioritnej osi 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Európska únia ho spolufinancovala vo výške 85 %, ďalších 10 % smerovalo zo štátneho rozpočtu SR. Celkové výdavky boli 1,246 milióna eur, z toho financovanie z rozpočtu KSK dosiahlo takmer 474 tisíc eur. Projekt sa realizoval od júla 2015 do mája 2016.

Dlhé roky bola budova bansko-hutníckej expozície v zlom technickom stave, neodkladne bolo treba vysušiť murivo, urobiť nové omietky a fasádu, podlahy, rozvody elektriny, vymeniť okná a okenice, renovovať sociálne zariadenia, upraviť okolie. Chýbal aj expozičný priestor pre najvýznamnejšie exponáty múzea, podkladové plochy a krytá plocha pre exponáty na nádvorí múzea. Preto bolo zámerom projektu zatraktívnenie objektu a vytvorenie priestorov pre interakciu rôznych sfér kultúrneho a spoločenského života.

Výsledkom projektu je aj nová prístavba, kde je umiestnený unikátny zbierkový predmet, parný nákladný automobil Škoda SENTINEL - jediný na Slovensku, cestný parný valec – tretí najstarší na svete (Oslo, Nový Zéland, Rožňava) a na Slovensku jedinečná zbierka banských lokomotív a nakladačov. Do zakúpenia interiérového vybavenia bolo investovaných 79 tisíc eur. Expozíciu celého zrekonštruovaného komplexu múzeum sprístupní v prvej polovici budúceho roka. Jeho súčasťou bude i nová expozícia baníctva a hutníctva.

Financovanie z rozpočtu kraja tvorilo popri povinnom päťpercentnom spolufinancovaní v rámci operačného programu (40 650 eur) aj ďalších takmer 267 tisíc eur na neoprávnené výdavky (interiér, stavebné práce, stavebný a autorský dozor) a vyše 166 tisíc eur za dodatočné technicky nevyhnutné práce (reštaurátorské práce, ústredné kúrenie, klampiarske výrobky, sadové úpravy). Zhotoviteľom bolo Združenie SMS KAPA Sentinel, projektantom Ing. Mikuláš Ľaš, HPK engineering a.s. Košice.

Po rekonštrukcii sa rozšíria výstavno-prezentačné priestory Baníckeho múzea, budú môcť byť vystavované doteraz nevyužité banícke stroje, sú vytvorené predpoklady na interaktívne aktivity návštevníkov spojené s využitím audiovizuálnej techniky. Vynovené priestory a zariadenie budú slúžiť na ukážky banských a hutníckych prác.

Mesto Rožňava, centrum Horného Gemera, je staré banícke mesto, ktoré prispelo do technického napredovania Európy rozvojom banskej a železiarskej techniky. Národná kultúrna pamiatka, ktorá slúži ako Banícke múzeum, plní funkciu okresného vlastivedného múzea so špecializáciou na baníctvo a hutníctvo spišsko-gemerského Rudohoria. Múzeum má 6 stálych expozícií, ročne pripraví 25 výstav. V zbierkovom fonde má 49 tisíc muzeálií.

Účelový objekt múzea bol postavený v rokoch 1905-1910 a je najstaršou budovou postavenou pre bansko-hutnícke múzejníctvo v strednej Európe. Vo vynovených priestoroch bude možné absolvovať jazdu na parnom automobile a banskej železničke, využiť novú interaktívnu miestnosť, ponúknuť prezentácie kultúrno-výchovnej činnosti a tvorivé dielne na nádvorí, predviesť vŕtaciu techniku, skvosty zlievarenských produktov, tavenie v poľnej šachtovej peci.

Košický samosprávny kraj, ako zriaďovateľ pamäťových a fondových inštitúcií a ako vlastník nehnuteľných kultúrnych pamiatok, získal nenávratné finančné prostriedky z Regionálneho operačného programu, opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Realizoval tieto projekty:
• Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia
• Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave
• Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej kultúrnej pamiatky
• Kaštieľ Trebišov – obnova jazdiarne
• Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku
• Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach
• Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach – Šaci
• Letohrádok Dardanely v Markušovciach
Po náročných rekonštrukciách sú všetky stavby okrem Zemplínskeho múzea v Michalovciach skolaudované.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 19.09.2016 10:30
Upravené: 28.12.2021 10:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001