Z úcty k ženám

So šestnástimi ženami – predsedníčkami a podpredsedníčkami okresných organizácii Únie žien Slovenska sa stretli dnes podpredseda Košického samosprávneho kraja (KSK) István Zachariáš a riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát. Poďakovali sa im za aktívnu dobrovoľnícku prácu v miestnych komunitách, za obetavosť a zodpovednosť, akou pomáhajú rodinám, deťom i seniorom.

Podpredseda kraja a riaditeľ úradu ženám blahoželali aj k nedávnemu sviatku žien. „V záujme rodín, obecných spoločenstiev a ostatných komunít vykonávate svoje poslanie s láskou, spájate rodiny v neľahkých časoch, kedy sa rozdeľujú, pretože otcovia rodín odchádzajú za prácou. Uvedomujeme si, že práca žien je súčasťou rozvoja spoločnosti a málokedy je adekvátne ocenená,“ povedal podpredseda István Zachariáš.

Krajská predsedníčka Únie žien Slovenska Mária Huštátyová poďakovala krajskej samospráve za podporu pri projektoch, ktoré organizujú na báze dobrovoľníctva napr. recitačnú súťaž Vansovej Lomnička či Výstavu krojovaných bábok, ktoré vyzdvihujú regionálnu identitu. „Nepracovali sme za slávu ani pre zisk, ale že nám srdce nedalo inak,“ parafrázovala výrok spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej.

Členky Únie žien Slovenska sa zaujímali o problematiku dobrovoľníctva v Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja, ktorého súčasťou je aj Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v kraji. Vedúci odboru regionálneho rozvoja Imrich Fülöp uviedol, že v súčasnosti vzniká Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, ako strešná organizácia siete dobrovoľníckych organizácií v Košickom kraji. „Teraz pracujú tieto ženy len v rámci Únie žien. Zosieťovaním by sa vytvoril väčší priestor na formálnu dobrovoľnícku prácu, ktorá by sa mohla ako verejná služba viac rozvíjať, s predpokladaným priaznivým dopadom na akceptáciu a vnímanie dobrovoľníckej práce verejnosťou“. Podporou dobrovoľníctva sa kraj snaží vyvažovať slabnúcu podporu nástrojov sociálneho štátu.

Ženy ako dobrovoľníčky by sa mohli v budúcnosti organizovať v družstvách, ktoré by sa venovali napr. zabezpečovaniu požadovaných služieb pre miestnu komunitu, či vzdelávaniu predškolákov, čím by podporovali ekonomiku, či odovzdávali svoje životné skúsenosti. Ich nezastupiteľnú úlohu vníma kraj tiež v oblasti zachovania a zveľaďovania nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré je významným prínosom k budovaniu regionálnej identity, ako jedného z hlavných cieľov Košického samosprávneho kraja v sociálnej oblasti v nasledujúcom období, ktorý by mohol pomôcť zmierniť súčasné nepriaznivé vplyvy globalizácie v Košickom kraji.
 

 

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 15.03.2016 13:30
Upravené: 28.12.2021 10:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001