VIA FORUM 2016 bude venované slovensko-nemeckým vzťahom

Po úspešnom priebehu podujatia „Slovensko-ukrajinské fórum 2015“, ktoré sa konalo v apríli 2015, sa pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky a slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie pripravuje „VIA FORUM 2016“ s podtitulom „Slovensko-nemecké regionálne podnikateľské fórum InteReCo2016.“ Uskutoční sa v Košiciach 11. - 13. mája.

„VIA FORUM“ je označenie národných a medzinárodných aktivít organizovaných Východoslovenskou investičnou agentúrou (VIA), zameraných na regionálny rozvoj východného Slovenska v celom spektre aktivít, s dôrazom na jeho aktuálnu prezentáciu potenciálnym investorom, zamestnávateľom a ekonomickým lídrom.

Organizátorom konferencie VIA FORUM 2016 je Východoslovenská investičná agentúra a agentúra Progress Promotion Košice, v spolupráci s úradom honorárneho konzula Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku, honorárnymi konzulmi SR v Nemecku, Slovensko-nemeckou obchodnou komorou, s podporou Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Veľvyslanectva SR v Berlíne, Veľvyslanectva SRN v Bratislave, samosprávnych orgánov Košického a Prešovského kraja a ďalšími partnermi zo Slovenska a Spolkovej republiky Nemecko.

Hlavný cieľ konferencie je ďalšie zviditeľnenie regiónov východného Slovenska ako miesta, kde sa oplatí investovať, podnikať a pracovať. Podujatie je organizované hlavne pre podnikateľské subjekty, bankové a finančné inštitúcie, vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie a organizácie z oblasti cestovného ruchu zo Slovenska, Spolkovej republiky Nemecko a ďalších krajín. Súčasne bude VIA FORUM miestom a príležitosťou na predstavenie úplne nového formátu prezentácie východného Slovenska prostredníctvom publikácie a webu East Slovakia Investment Guide (ESIG). 

ZÁKLADNÉ TÉMY:

• Prezentácia priorít hospodárskeho a rozvojového potenciálu, výhod a príležitostí regiónu východného Slovenska, jeho ľudských, odborných a inovačných kapacít;
• Základné definície, prezentácie a skúsenosti úspešných investícií z Nemecka na Slovensku;
• Prezentácie príkladov z odvetví, ktoré tvoria ekonomickú, hospodársku, rozvojovú a inovatívnu základňu regiónu; profesionálne pohľady expertov na ich fungovanie, úspechy a potenciál;
• Stretnutia účastníkov podujatia VIA FORUM 2016 na pôde významných firiem a úspešných investorov v regióne východného Slovenska;
• „B2B“ stretnutia a pracovné rokovania potenciálnych investorov, partnerov, firiem a organizácií

Program podujatia

11.5.2016 VIA FORUM 2016
08:30 – 11:45 hod. VIA FORUM 2016 TOUR
Stretnutie účastníkov VIA FORUM na pôde významných firiem a úspešných investorov v regióne.
09:30 – 11:30 hod. Historická radnica Košice
Prijatie hostí, veľvyslancov a honorárnych konzulov v Historickej radnici Mesta Košice primátorom Mesta Košice a tlačová konferencia.
11:00 – 12:45 hod. REGISTRATION
Registrácia účastníkov, hostí a novinárov v Hoteli Yasmin****
13:00 – 13:30 hod. OPENING
Oficiálne otvorenie VIA FORUM 2016
13:30 – 14:15 hod. ESIG
East Slovakia Investment Guide – prezentácia priorít, výhod a príležitostí východného Slovenska. Silný ľudský odborný potenciál regiónu, investičné stimuly, podpora a podmienky investovania v regióne.
14:15 – 15:00 hod. GERMAN ROAD
Základné definície, prezentácie a príbehy úspešných investícií z Nemecka na Slovensku.
15:30 – 16:15 hod. KĽÚČOVÉ HOSPODÁRSKE ODVETVIA REGIÓNU
Príklady z odvetví, ktoré tvoria ekonomickú, hospodársku, rozvojovú a inovatívnu základňu regiónu. Viacero pohľadov na ich fungovanie, úspechy a potenciál.
16:15 – 17:00 hod. - TECHNOLOGICKÉ FIRMY & CREATIVE INDUSTRY
Mladá generácia buduje svoju kariéru v silnom zoskupení IT firiem, vo výskumných a technologických centrách alebo sa zapája do mozaiky inkubátorov a programov Creative Industry.
17:15 – 18:00 hod. TOURISM & LEISURE
Región východné Slovensko to sú aj príležitosti na investície do turizmu. K tomu široká paleta možností na trávenie voľného času potulkami prírodou, históriou alebo rušným spoločenským životom.
18:00 hod. DAY CONCLUSION
Záver pracovného dňa, zhrnutie výsledkov

12.5.2016 VIA FORUM B2B
9:00 – 10:30 hod. KONGRESOVÝ PRIEMYSEL AKO NÁSTROJ ROZVOJA REGIÓNU
Nakoľko je dôležitá organizácia kongresov, akú hodnotu majú medzinárodné kongresy a čo prinášajú mestu, regiónu, v ktorom sa konajú.
9:00 – 12:30 hod. B2B MATCHMAKING
B2B bilaterálne stretnutia a pracovné jednania potenciálnych investorov, partnerov, firiem a organizácií.
15:30 – 18:00 hod. CULTURE BREAK - krátke nazretie na súčasné kultúrne dianie v meste Košice

East Slovakia Investment Guide (ESIG)

Zmapovať ekonomický a hospodársky potenciál východného Slovenska a pretaviť ho vhodnou formou do podoby skrytej pod štyrmi písmenami ESIG bolo zadaním pre tím tvorcov tohto diela. East Slovakia Investment Guide sa má stať nástrojom, ako ucelene a pritom zaujímavo predstaviť región, ktorý prešiel mnohými historickými transformáciami a už v dávnej minulosti bol významnou križovatkou obchodných ciest, ale i miestom, kde sa rozvíjali mnohé výrobné technológie.

Práve know how našich predkov, ktorí priemyselne, ale najmä spoločensky kultivovali túto časť Európy je dnes základom poznatkov, skúseností a ambicióznosti ľudí žijúcich na východe Slovenska. Tie by však určite nehrali tak významnú rolu, pokiaľ by nedošlo k zásadným transformáciám našej ekonomiky, k jej otvoreniu sa svetu a mohutnému transferu investícií a poznatkov zo zahraničia. Aj tieto skutočnosti odzrkadľuje ESIG, pri ktorého listovaní bude možné vidieť, aký význam mala a má plná ekonomická a spoločenská integrácia Slovenska i jeho najvýchodnejších regiónov.

Zber, spracovanie, triedenie , verifikácia dát boli činnosťami tímu ESIG v posledných mesiacoch. I pri tejto práci si plne uvedomili význam ešte konzistentnejšieho mapovania všetkých relevantných činností i na tak relatívne malých územiach akými sú jednotlivé regióny krajín Európskej únie. Mapovaniu a zberu dát, ktoré pri objektívnom spracovaní môžu pomôcť pri prijímaní zásadných rozhodnutí. Dát, ktoré ukazujú ako sa darí, či nedarí znižovať regionálne rozdiely v Európe i vo svete. A práve ich znižovanie je jedným z programových cieľov ľudí združených okolo Východoslovenskej investičnej agentúry. Ľudí, ktorí stáli za zrodom East Slovakia Investment Guide.

ESIG, dielo, ktoré bude predstavené po prvý krát na konferencii VIA FORUM vzniká s podporou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Košického a Prešovského samosprávneho kraja, a oboch krajských miest Košice a Prešov.

Okrem tlačenej publikácie vzniká súbežne i webová stránka www.esig.sk, na ktorej budú prebiehať postupne všetky dôležité aktualizácie tak, ako ich prinesú jednotlivé sledované hospodárske obdobia.

HOSTIA A SPÍKRI VIA FORUM 2016
- Peter ŽIGA - minister hospodárstva SR
- J.E. Thomas GÖTZ - veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku
- J.E. Peter LIZÁK - veľvyslanec Slovenska v Spolkovej republike Nemecko
- Juraj BANSKÝ - honorárny konzul Spolkovej republiky v Košiciach
- Nadežda ČISÁROVÁ - vicekonzulka, Generálny konzulát v Mníchove
- Dirk BETELS - honorárny konzul SR v Hannoveri
- Imrich DONATH - honorárny konzul SR v Bad Homburgu
- Christoph GOESER - honorárny konzul SR v Stuttgarte
- Albrecht TINTELNOT - honorárny konzul SR v Lipsku
- Zdenko TREBUĽA - predseda Košického samosprávneho kraja
- Peter CHUDÍK - predseda Prešovského samosprávneho kraja
- Richard RAŠI - primátor mesta Košice
- Peter CACARA - Východoslovenská investičná agentúra
- Thomas J. HEJCMAN – skupina VSE Holding
- Vladimír SOTÁK – Klub500
- Ralf SACHT - Volkswagen Slovakia
- Daniel GIEBEL - T- Systems Slovakia
- Scott D. BUCKISO - U.S. Steel Košice
- Alexander MATUŠEK - Zväz automobilového priemyslu na Slovensku
- Ľuboš VANČO - KPMG Slovensko
- Johanna FISCHER - tmf dialogmarketing GmBH.
- Reiner STEINBERGER - Michatek
- Ľubomír BEZÁK - Spinea
- Miroslav KARAFFA - Elcom Prešov
- Jaroslav MERVART - Chemosvit Svit
- Daniel TOMKO - TomarkAero
- Pavol SOVÁK - UPJŠ v Košiciach
- Branislav KONIAR - Progress Promotion
- Michal HLADKÝ - Creative Industry Košice
- Jozef ONDÁŠ - Inštitút kreatívnej ekonomiky
- Bohuš HLAVATÝ - Tatry Mountain Resorts
- Michael TMEJ - Letisko Košice
- Iveta NIŇAJOVÁ - Visit Košice
- Ján ŠIMKO - Asociácia slovenských kúpeľov

Viac informácií o programe a spíkroch nájdete v profile podujatia na webovej stránke www.agenturavia.sk.

REGISTRÁCIA subjektov na konferenciu je možná on-line spôsobom, vyplnením prihlášky na webovej stránke www.agenturavia.sk. B2B Registrácia prebieha s podporou portálu www.b2match.com

Autor/zdroj: Branislav Koniar, Progress Promotion
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 18.04.2016 14:00
Upravené: 28.12.2021 10:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001