Košický kraj: potenciál v informačných technológiách, servisnej robotike a inováciách

Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike na roky 2016-2020 schválili poslanci Košického samosprávneho kraja na svojom augustovom rokovaní. Program analyzuje aktuálnu situáciu v sektore digitálnej ekonomiky a spracovateľského priemyslu v porovnaní so svetom a okolitými krajinami, ktorí sú našimi priamymi konkurentmi.

Regionálny program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike úzko nadväzuje na schválený vládny plán podpory pre centrá podnikových služieb s rozpracovanými opatreniami, ako aj opatreniami národnej iniciatívy„Priemysel 4.0“ a na „Stratégiu rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školáchv Košickom kraji“ a vzdelávací projekt „IT Akadémia“.

Identifikuje kľúčové témy a aktivity, ktorým je potrebné do roku 2020 sa v Košickom samosprávnom kraji systematicky venovať a ďalej rozvíjať oblasti: rozvoja vzdelávania prostredníctvom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, spolupráce s digitálnym a spracovateľským priemyslom, v komunikácii s rodičmi a verejnosťou.

Košický kraj s mestom Košice majú dobrú možnosť prilákať ďalšie produktívne zahraničné investície do zakladania a rozširovania centier podnikových služieb (BusinessService Center – BSC) a rozvíjať domácu robotickú a priemyselne informatickú základňu. Nová koncepcia podpory podnikových centier služieb na Slovensku schválená v júli 2016 očakáva do roku 2020 vznik 20 000 kvalifikovaných pracovných príležitostí,ktoré by mohli byť k dispozícii na Slovensku v rámci BSC.

Podľa nášho odborného odhadu z očakávaných 20 000 miest pre Slovensko reálne 4 000 pracovných príležitostí môže vzniknúť našim pričinením a dobrou spoluprácou školstva a digitálneho priemyslu v samotnom Košickom kraji.

Viac o Programe podpory rozvoja ľudských zdrojov sa dočítate tu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 24.08.2016 10:00
Upravené: 28.12.2021 10:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001