Informačný seminár k predkladaniu projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Informačno-poradenské centrum Košického samosprávneho kraja organizuje Informačný seminár k predkladaniu projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Informačno-poradenské centrum Košického samosprávneho kraja pre EŠIF v spolupráci so Sprostredkovateľským orgánom pre IROP organizujú v dňoch 8.12.2016 v Košiciach, 9.12.2016 v Michalovciach a 13.12.2016 v Spišskej Novej Vsi Informačný seminár k predkladaniu projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.
Na seminár je možné sa prihlásiť do 5.12.2016.

8.12.2016 Košice, Verejná Knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5
9.12.2016 Michalovce,  Mestské kultúrne stredisko, Nám. Osloboditeľov 25, Malá sála
13.12.2016 Spišská Nová Ves,  Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Veľká zasadačka

Organizátori:  Informačno-poradenské centrum KSK pre EŠIF a Sprostredkovateľský orgán pre IROP, Košický samosprávny kraj

9:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 10:15 Privítanie a predstavenie Informačno-poradenského centra KSK pre EŠIF – IPC KSK
10:15 – 10:45 Prezentácia výzvy k predkladaniu projektových zámerov na zvýšene kapacít infraštruktúry materských škôl - SO pre IROP KSK/ SO pre IROP KE
10:45 – 11:00 Prezentácia spoločného projektu viacerých obcí na jednu materskú školu- SO pre IROP KSK
11:00 – 11:30 Príprava formulára projektového zámeru, opis projektu, zoznam povinných príloh - SO pre IROP KSK
11:30 – 11:45 Možnosti financovania aktivít zameraných na materské školy z EŠIF v programovom období 2014 - 2020 – IPC KSK
11:45 – 12:00 Záverečná diskusia

Počet účastníkov za jeden subjekt je obmedzený na 1 osobu.
Účasť na seminári je potrebné potvrdiť cez registračný formulár najneskôr do 5.12.2016.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 29.11.2016 06:00
Upravené: 28.12.2021 10:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001