1. Výzva pre hodnotiteľov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlasujú prvú Výzvu pre hodnotiteľov s cieľom identifikovať a vybrať kvalifikovaných a skúsených odborníkov, ktorí budú zaradení do Zoznamu odborných hodnotiteľov Programu Interreg V-A SK-HU,


Vybraní hodnotiteľa budú zahrnutí do procesu odborného hodnotenia žiadostí o finančný príspevok predložených v rámci programu. Odborní hodnotitelia budú evidovaní v databáze počas realizácie programového obdobia 2014 – 2020. Zoznam hodnotiteľov môže byť pravidelne aktualizovaný. Na hodnotení žiadostí o FP môžu participovať ako externí hodnotitelia len tí, ktorí sú registrovaní a zaradení v zozname hodnotiteľov Programu.

Uzávierka žiadostí: 2. decembra 2016

Tu nájdete podrobné informácie o výzve ako aj podmienky a spôsob podania žiadostí.

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 25.11.2016 08:00
Upravené: 28.12.2021 10:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001