Vznikla Východoslovenská investičná agentúra

Ustanovujúce Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Východoslovenská investičná agentúra“ bolo v pondelok 16. februára 2015 v jej sídle na Námestí Maratónu mieru 1 v Košiciach.

Logo ViaVýchodoslovenská investičná agentúra (skrátený názov VIA) vznikla z rozhodnutia jej zakladateľov s cieľom odstrániť nejednotnosť a nedostatočnosť aktivít spojených s prílevom investícii, budovaním hospodárskej infraštruktúry a znižovaním nezamestnanosti v regióne východného Slovenska.

Rozhodnutie zakladateľov pre jej založenie bol výsledok analýzy, ktorá jasne poukázala na stav hospodárskej a ekonomickej situácie v obidvoch krajoch východnej časti Slovenska, ktorá je alarmujúca, nakoľko pozitívny posuv v ich rozvoji je minimálny ak vôbec je nejaký.

Skupina zakladateľov sa rozhodla veci pomenovať pravdivo a inicializovať vznik Východoslovenskej investičnej agentúry, ako profesionálneho, odborného a kvalifikovaného partnera všetkých vládnych orgánov SR a inštitúcií Európskej únie s jediným cieľom, zabezpečovať reálne napĺňanie proklamovaného znižovania regionálnych rozdielov a dosiahnuť také postavenie regiónu východného Slovenska, aké mu právom patrí v zjednotenej a kultúrnej Európe. Agentúra je pripravená spoločným úsilím svojich členov naplniť toto úsilie. Agentúra je otvorená pre nové myšlienky, aktivity a programy a rovnako je otvorená pre všetkých nových členov, ktorým osud regiónu východného Slovenska nie je ľahostajný.

Ustanovujúceho Valného zhromaždenia sa zúčastnia predstavitelia všetkých zakladateľov, medzi ktorými sú Patriot – klub východniarov, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Mesto Košice, Obec Kechnec, UPJŠ Košice, Prešovská univerzita a 16 podnikateľských subjektov z regiónu Východného Slovenska.

Činnosť agentúry v nasledujúcom období bude smerovaná do štyroch nosných programov:
1. Program zameraný na prílev nových investícií do regiónu hlavne s vyššou pridanou hodnotou.
2. Program pre využívanie všetkých podporných programov a grantov.
3. Program zameraný na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných.
4. Program rozvoja cestovného ruchu.

Jedným z prvých podujatí, ktoré agentúra organizuje počas „Dní Ukrajiny v Košiciach“ v dňoch 20.4.2015 až 23.04.2015 je „Slovensko-Ukrajinské Fórum SUBF 2015“. Podujatie, nad ktorým prevzal záštitu predseda Vláda SR pán Robert Fico, je organizované s podporou MH SR, MZVaEZ SR, Eximbanky SR a v spolupráci so SARIOM, VUC Košice, VUC Prešov, mestom Košice a ukrajinským partnerom OOO „Kratos“ Krivoj Rog. Podujatie, ktoré sa bude konať v nových priestoroch „Kulturparku Košice“, bude pozostávať z troch častí a to Konferencia , Expo a B2B SUBF 2015. Pre konferenčnú časť boli vybrané 4 základné témy prednášok a workshopov a to Energetika, Strojárenstvo, Informačné technológie a Cestovný ruch. Hlavným cieľom podujatia je poskytnúť účastníkom zo Slovenska a Ukrajiny možnosť prezentovať ich výsledky a v rámci bilaterálnych jednaní rozšíriť existujúcu spoluprácu, alebo nadviazať nové kooperačné vzťahy.

Viac informácii aj na www.agenturavia.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 17.02.2015 08:00
Upravené: 28.12.2021 10:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001