Tabačka môže byť štartérom kreatívnej ekonomiky v celom kraji

Rozvoj kreatívnej ekonomiky vníma Košický samosprávny kraj ako najdôležitejší moment zrekonštruovaných priestorov Tabačky Kulturfabrik. Regionálna samospráva je vlastníkom nehnuteľností, ktoré občianskemu združeniu BONA FIDE prenajala na desať rokov. Zo svojho rozpočtu uvoľnila doteraz takmer 650 tisíc eur na úhradu nákladov súvisiacich s rekonštrukciou objektov.

Predstavenie projektuKošický samosprávny kraj je objednávateľom „Prestavby bývalej Tabačky na priestory kultúrno spoločenské“. Zhotoviteľom je na základe výsledkov verejnej súťaže PEhAES, a.s., Ľubotice. Projekt vypracoval arch. Pavol Pirovits – ARCHIPAL Košice.

Hlavným motívom, prečo sa KSK rozhodol spolupracovať s OZ BONA FIDE na vytvorení kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik, je podpora a rozvoj kreatívnej ekonomiky. „Poslanci Zastupiteľstva KSK v apríli 2011 schválili Koncepciu rozvoja kreatívnej ekonomiky a Tabačka Kulturfabrik je prvý konkrétny projekt, ktorý môže pomôcť naštartovať a rozvinúť tento druh ekonomiky v našom regióne. Veríme, že vytvorí aj pracovné príležitosti pre mladých absolventov univerzít v tomto odbore,“ hovorí predseda KSK Zdenko Trebuľa.

Otvorenie

„Sme radi, že časť areálu bývalej tabakovej továrne získa nové uplatnenie. Pre regionálnu samosprávu je to signál aj na ďalší rozvoj, pretože našou ambíciou bolo od začiatku vytvoriť v našich nehnuteľnostiach na Strojárenskej ulici administratívno-kreatívne centrum, využiť polohu lokalitu v centre Košíc, aj genius loci týchto priestorov. Duch historického industriálneho miesta s novou kvalitou a novým rozmerom má šancu získať svojich stálych návštevníkov. Pôvodné širšie zámery pribrzdila pred niekoľkými rokmi ekonomická kríza, no príležitosť vidíme v postupných krokoch pri oživovaní areálu. Investovali sme do vlastného majetku významnú čiastku z nášho rozpočtu a očakávame pridanú hodnotu v podobe kvalitného obsahu, ktorý toto miesto dostane do povedomia širokej verejnosti a prinesie aj ďalší rozvoj,“ hovorí riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát.

KSK je zriaďovateľom 24 kultúrnych inštitúcií, ale sú to klasické „kamenné“ inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na podporu a rozvoj predovšetkým tradičných foriem umenia. Myšlienka Kulturfabrik je postavená prioritne na súčasnom umení, ktoré má viacero podôb. Tradičné inštitúcie zatiaľ nedokážu efektívne realizovať súčasné trendy. Majú iné zameranie, ktoré je pre zriaďovateľa rovnako dôležité.

Po rekonštrukcii

Pred rekonštrukciou


„Aktivity BONA FIDE ukazujú, že tento druh umenia oslovuje mladých, je založený na ich aktivite a iniciatíve. Tabačka Kulturfabrik funguje vďaka viaczdrojovému financovaniu, je životaschopná, spontánna, má perspektívu,“ dodáva riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát. „Aj pre naše kultúrne inštitúcie ponúka príležitosť priučiť sa, nabrať skúsenosti, ako sa robí súčasné umenie. Nie každému sa musí páčiť. Ale pre nás bude určite prínosom, ak budeme vedieť osloviť a pripraviť produkty pre mladú generáciu, ktorej sa možno nepáči klasické umenie, uprednostňujú súčasné formy. Získame schopnosť rozšíriť spektrum ponuky našich inštitúcií.“

Košický samosprávny kraj je vlastníkom areálu bývalej Tabakovej továrne na rohu Strojárenskej a Gorkého ulice v Košiciach. Na regionálnu samosprávu bol delimitovaný ako sídlo Stredného odborného učilišťa strojníckeho Aurela Stodolu, ktoré sa neskôr v rámci racionalizačných krokov zlúčilo s podobnou strednou školou v Šaci. Budovy v areáli na Strojárenskej ulici využíva Úrad KSK čiastočne pre svoje potreby, časť z nich prenajíma iným subjektom.

Poslanci Zastupiteľstva KSK v apríli 2012 schválili dlhodobý nájom majetku KSK na účely zriadenia kultúrneho centra s kreatívnym hub-om pre občianske združenie BONA FIDE. Nájomná zmluva bola uzavretá na obdobie desiatich rokov s účinnosťou od 1. augusta 2012 do 31. júla 2022. Nájom bol schválený z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú zabezpečenie kvalitného zázemia na prezentovanie a rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu a využitia potenciálu kreatívnej ekonomiky. Nájomca počas rekonštrukcie Tabačky platí len za nebytové priestory, ktoré nie sú predmetom rekonštrukcie. Ročné nájomné je uznesením stanovené vo výške 10 eur/m² za prenájom nebytových priestorov a 4 eurá/m² za prenájom časti pozemku. Nájomné za ostatné nebytové priestory v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach sa pohybuje vo vyšších čiastkach, najviac je 71 eur/m²/rok.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 14.05.2015 11:00
Upravené: 28.12.2021 10:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001