Práca šľachtí

Ako môže sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľov pomôcť regionálna samospráva? Ako pomáha odborná škola či mimovládny sektor boli témy dnešného workshopu, ktorý sa uskutočnil na Úrade Košického samosprávneho kraja (KSK). Na tému „Osvedčené nástroje pracovnej integrácie obyvateľov sociálne vylúčených komunít“ ho zorganizovalo ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj.

Zo stretnutiaSvetová banka spolu s Medzinárodnou organizáciou práce a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu zverejnili pred rokom varovanie, že ak vývoj na pracovnom trhu bude pokračovať v doterajšom trende, svet bude čeliť kríze pracovných miest. Len minulý rok chýbalo vo svete 600 miliónov pracovných miest. To jasne deklaruje skutočnosť, že nie je dostatok platenej práce pre všetkých záujemcov o prácu. Táto neustále narastajúca masa ľudí je vytláčaná na perifériu spoločnosti. Ak k tomu prirátame vysokú zadlženosť verejných rozpočtov, od ktorých sa očakáva riešenie, máme neriešiteľný problém z pohľadu reálnych možností verejných rozpočtov.

„Preto by si ako odkázaní ľudia, tak aj verejná správa, mali neriešiteľnosť tejto situácie uvedomiť a hľadať také riešenia problému, aby si odkázaní ľudia dokázali sami, svojpomocne zabezpečiť svoje osobné a spoločenské potreby. Nástrojom, ktorý umožňuje takéto riešenie, je zakladanie družstiev – nie ako súčasť agrosektoru – ale ako fungujúcu spoločnosť napr. na manuálnu prácu,“ hovorí Imrich Fulop, vedúci odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia KSK.

„ Najväčšiu bariéru, brániacu rozvoju občianskej spoločnosti, však vidíme v malej ochote ľudí združovať sa. A to je hlavná príčina súčasnej nepriaznivej situácie pri riešení dvoch najzávažnejších problémov v oblasti regionálneho rozvoja v Košickom kraji, rastúcej nezamestnanosti a nízkej výšky miezd.“ Regionálna samospráva môže vznikajúcim družstvám – spoločenstvám sociálne separovaných obyvateľov poskytnúť napr. odborné vedenie družstva. „Sme presvedčení, že takéto spoločenstvá vytvorením jednotnej spolupracujúcej siete ľahšie presadia riešenie svojich problémov aj na celospoločenskej úrovni.“

Na pracovnom stretnutí prezentoval riaditeľ SOŠ technickej v Košiciach, v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, praktickú pomoc znevýhodneným mladým ľuďom. „Na škole sme vytvorili dva odbory – pre chlapcov – stavebná výroba, kde sa učia základné stavebné práce a pre dievčatá výroba konfekcie. Učíme ich prax aj teóriu tak, aby sa mohli po skončení učebného odboru zamestnať. Od nás dostanú aj sociálne štipendium za dosiahnuté výsledky, pracovný odev, stravu a vytváraním vysunutých pracovísk v blízkosti ich domov im ponúkame dosiahnuť minimálne stredoškolské vzdelanie. Pri ich zamestnávaní spolupracujeme s firmami, s obcami, ale pomáhame im aj zakladať živnosť a pracovať sám pre seba,“ vysvetľuje niekoľkoročnú úspešnú pedagogickú činnosť Ján Pituch.

Mimovládny sektor pomáha v rodinách individuálnymi návštevami dobrovoľníkov, ktorí učia deti základné učivo , sú im pozitívnym vzorom, ktorý v rodine často chýba. Cieľom je udržať ich na základnej škole, v lepšom prípade posunúť na strednú školu.

Projekt „Komunita na ceste k prosperite“ je podporený prostredníctvom programu švajčiarskeho finančného mechanizmu – Národného kontaktného bodu Úradu vlády SR. ETP Slovensko spolupracuje s KSK na základe Zmluvy o spolupráci od roku 2012.

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 29.09.2015 17:00
Upravené: 28.12.2021 10:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001