Dom tradičnej kultúry Gemera otvára bránu pod storočným platanom

Dom tradičnej kultúry Gemera (DTKG), doterajšie sídlo Gemerského osvetového strediska (GOS) v Rožňave, otvára po rozsiahlej rekonštrukcii svoju bránu vo štvrtok 9. apríla 2015. Celkové výdavky presiahli milión stotisíc eur. Podstatnú časť z toho tvoril nenávratný finančný príspevok, ktorý Košický samosprávny kraj získal prostredníctvom Regionálneho operačného programu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

LogoKSK sa úspešne uchádzal o pomoc z Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu., opatrenie 3.1, oblasť podpory 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Celkové výdavky na realizáciu aktivít projektu sú 1 123 756 eur, celkové oprávnené výdavky 1 028 866 eur, výška nenávratného finančného príspevku z ERDF je 977 423 eur, čo tvorí 95 % celkových oprávnených výdavkov. KSK sa na spolufinancovaní podieľal 5 percentami. Autorkou projektu je Ing. arch. Daniela Leštáková. Zhotoviteľom stavby je Združenie Košice EHMK 2013, líder združenia spoločnosť Stavby mostov Slovakia, a.s. Banská Bystrica, člen združenia NORTH EAST, s.r.o., Prešov.

Rekonštrukcia vrátila budovu do podoby, ktorá vychádza z pôvodného architektonického konceptu, ale zároveň zodpovedá súčasným potrebám. Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, pri prácach sa museli rešpektovať prísne pravidlá, no rekonštrukcia musela priniesť novú kvalitu pre prevádzku z technického, aj funkčného hľadiska, v súlade s Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru KSK. V budove vznikli priestory s novým využitím - multifunkčná sála, remeselné dielne, miestnosti pre klubovú a vzdelávaciu činnosť. Celkom nové podkrovie bude využívať Gemerské osvetové stredisko na administratívnu prácu. Dvor bude príležitostne slúžiť ako priestor na kultúrne podujatia menšieho rozsahu, projekciu klubových filmov, či organizovanie tematických folklórnych večerov.

„Budova bola postavená v roku 1907 a vždy slúžila na aktívne trávenie voľného času,“ hovorí riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave Helena Novotná. „V dávnej minulosti tu bola kolkáreň a určité obdobie tu fungovalo aj rožňavské kino. Vždy slúžila regionálnej kultúre a osvetovej činnosti. V tomto zámere budeme pokračovať. Z Audiovizuálneho fondu sme získali dotáciu na zriadenie digitálneho kina, ktorého činnosť zahájime už čoskoro. Dôraz budeme klásť na prezentáciu a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry. Naše služby rozšírime o nové aktivity – remeselné tvorivé dielne (tkáčska, hrnčiarska a gastronomická), kino - kaviareň, či stálu expozíciu výstavy tradičných ľudových remesiel Gemera. Pribudne možnosť organizovať podujatia v exteriéri – v átriu a zadnom dvore objektu.“

Rozsiahla rekonštrukcia sa týkala inžinierskych sietí, vrátane vzduchotechniky. Objekt bol očistený od doterajších nevhodných stavebných zásahov. Zateplili sa obvodové konštrukcie, okrem uličnej fasády, ktorá má bohatú štukovú výzdobu a bosáž. Prízemie je rozdelené dvoma vstupmi na prezentačno-spoločenskú časť a časť tvorivých dielní. V podkroví, po výmene strešnej krytiny a inštalovaní nových okien, je umiestnená administratíva a miestnosť pre lektorov. V suteréne sa rekonštruovala plynová kotolňa a vznikla nová strojovňa vzduchotechniky. Komplexná regulácia systému vykurovania umožní efektívne vykurovanie s vysokou úsporou zemného plynu. Exteriérové úpravy sa dotkli zadného dvora aj átria.

„Zariadenie interiéru nebolo súčasťou projektu, venujeme sa preto teraz tvorbe interiérového dizajnu, dokončeniu terénnych úprav a vybaveniu. Rozhodli sme sa sprístupniť verejnosti budovu postupne na etapy. Akú prvú multifunkčnú spoločenskú sálu, ktorá bude slúžiť na výstavy, premietania filmov, rôzne kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity. Súbežne pripravujeme otvorenie tkáčskej dielne, kde sa záujemcovia zoznámia nielen s technikou tkania na pôvodných krosnách, ale s celým procesom výroby tkaniny. Máme pripravené aj stolové krosná, aby aj deti mali možnosť vyskúšať si tradičnú techniku,“ vysvetľuje Helena Novotná. Tkáčska dielnička bude slúžiť aj na stretávanie členiek klubu paličkovanej čipky, na kurzy a tvorivé dielne aj iných techník textilnej výroby. Audiovizuálna dielňa ponúkne dokumentárne a vzdelávacie krátke filmy o tradičných remeselníckych technikách.

„Veľmi sa tešíme z prerodu átria, ktoré dostalo úplne novú podobu. Je tu malé javisko a sedenie pre 60 ľudí, vznikol priestor na komornejšie kultúrne podujatia. Okrem premietania klubových filmov plánujeme organizovať folklórne večery a obnoviť „čaje o piatej“, ktoré sa tu v 60-tych rokoch konali pravidelne. Veríme, že podujatia si nájdu priaznivcov možno aj medzi seniormi, ktorí tu kedysi prežili svoje prvé tancovačky,“ dodáva riaditeľka GOS, ktoré chystá balíky kultúrnych a vzdelávacích služieb pre rôzne skupiny – deti, rodiny, turistov.

V druhej etape by sa ešte v priebehu roka mala otvoriť hrnčiarska dielňa, GOS zháňa finančné prostriedky na vypaľovaciu pec a hrnčiarske kruhy. Novinka, gastronomická dielňa, sa otvorí až v budúcom roku, keďže si vyžaduje najväčšie investície a technické riešenia. Momentálne sa hľadá vhodný dodávateľ na stavbu tradičnej pece, v ktorej sa bude piecť chlieb a ďalšie dobroty podľa tradičných gemerských receptov. Súbežne so všetkými prácami pri zariaďovaní musia pracovníci GOS zvládnuť sťahovanie administratívy z rožňavskej hvezdárne, kde počas rekonštrukcie sídlili, a zvládnuť všetky plánované a pravidelné aktivity.

„Bude to mimoriadne náročné obdobie, ale máme skvelý kolektív posilnený aj dobrovoľníkmi. Silu a entuziazmus nám dáva vedomie, že po šiestich rokoch od podania projektu sme v cieli. Našou víziou je vytvoriť v centre Rožňavy oázu kultúry a relaxu, pohodlie a vôňu domova. Vytvoriť Dom, kde sa ctia tradície regiónu, kde sa snúbi minulosť so súčasnosťou. Silu nám pridávajú priaznivci, ale aj vyše storočný platan na dvore. Je nemým svedkom všetkých zmien a udalostí. V starom Ríme považovali platan za symbol nového života, sadili ho pri narodení dieťaťa. Vyžaruje múdrosť, silu, sebavedomie, stabilitu a pokoj. Symbolizuje veľkorysosť a ochranu. Preto sme si ho vybrali do nového loga Domu tradičnej kultúry Gemera. Platan vysadili koncom 19. storočia, keď budovu stavali. GOS vstupuje do novej etapy existencie, potrebujeme k tomu silu, stabilitu a pokoj. Necháme sa inšpirovať tradíciou, aby sme skĺbili minulosť so súčasnosťou,“ dodáva Helena Novotná.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 09.04.2015 14:00
Upravené: 28.12.2021 10:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001