Vo Veľkých Slemenciach začínajú s modernizáciou prechodu

Na hraničnom prechode Veľké Slemence – Mali Selmenci sa vo štvrtok 15. mája začali stavebné práce v rámci projektu jeho modernizácie a rekonštrukcie. Za účasti zástupcov projektových partnerov a samospráv z Košického kraja a Zakarpatskej oblasti odštartovali projekt podporený z programu cezhraničnej spolupráce ENPI.

Priorita programu cezhraničnej spolupráce ENKP (Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina HU-SK-RO-UA 2007-2013) s názvom „Zvýšenie efektívnosti na hraniciach“ vstúpila do fázy technickej realizácie. Jej prvotným komponentom sa stala výstavba novej pohraničnej budovy na hraničnom prechode s Ukrajinou Veľké Slemence – Mali Selmenci.

Podpisom grantovej zmluvy zo dňa 12. marca 2012 sa v rámci spoločného slovensko – ukrajinského projektu rekonštrukcie a výstavby spoločných hraničných objektov, začala fáza samotnej technickej realizácie. V projekte spolupracujú Finančné riaditeľstvo SR a Ministerstvo financií SR s ukrajinskými partnermi Ministerstvom pre dane a poplatky a Čopským colným riaditeľstvom.

Na hraničnom prechode Veľké Slemence – Mali Selmenci bude zrekonštruovaná budova na vybavovanie cestujúcich. Následne sa zrealizuje aj rekonštrukcia spoločných cezhraničných colných i pohraničných priestorov prechodu Vyšné Nemecké – Užhorod. Celkový rozpočet projektu je vo výške 7.550.000 EUR, z ktorých prostriedky EÚ tvoria 90 % celkových nákladov projektu, ostatnú časť hradí štátny rozpočet Slovenskej republiky a Ukrajiny.

Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013 si s podporou Európskej únie kladie za cieľ stimulovať aktivity vedúce k zintenzívneniu a prehĺbeniu sociálnej a ekonomickej spolupráce medzi regiónmi Ukrajiny a regiónmi členských štátov ležiacich na spoločnej hranici. Viac informácií nájdete na stránke programu.

Program bol schválený Európskou komisiou v septembri 2008. Alokácia programu je na úrovni 68.638.283 € z príspevku ENPI na obdobie 7 rokov. Program ponúka širokú škálu možností pre potenciálnych žiadateľov prostredníctvom štyroch priorít: Ekonomický a sociálny rozvoj, Zlepšenie kvality životného prostredia, Zvýšenie efektívnosti na hraniciach a Podpora spolupráce Ľudia ľuďom.

V rámci Priority 3: Zvýšenie efektívnosti na hraniciach sa na bilaterálnych rokovaniach medzi slovenskou a ukrajinskou stranou dohodli podmienky realizovania týchto aktivít:

Slovenská strana bude realizovať projekt v troch častiach. Všetky aktivity projektu slovenskej strany predstavujú indikatívnu výšku cca 2,77 mil. €.

Rekonštrukcia hraničného prechodu Vyšné Nemecké – Užhorod - 1.650.000 EUR.
(Rekonštrukcia pracovných stánkov na osobnú dopravu na slovenskej strane; likvidácia starej asfaltovej cesty, ostrovčekov, detektorov radiácie, brodov, dopravných značiek, tréningovej steny; príprava terénu; rekonštrukcia kanalizácie; výstavba novej cesty, ostrovčekov - bezpečnostných zón, portálov, detektorov radiácie, semaforov, rámp, brodov, dopravných značiek; nákup a inštalácia elektrických alternatívnych zdrojov pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky; rekonštrukcia a modernizácia časti starej administratívno-prevádzkovej budovy; nákup cestnej čistiacej techniky.

Rekonštrukcia hraničného prechodu Veľké Slemence – 560.000 EUR
(Rekonštrukcia hraničného priechodu; odstránenie starých mobilných buniek; nákup a inštalácia nových mobilných objektov s inžinierskymi sieťami a zastrešenie hraničného priechodu; premiestnenie detektorov žiarenia a inžinierskych sietí; nákup a inštalácia alternatívnych zdrojov elektrickej energie pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky)

Modernizácia colnej kontroly na slovensko–ukrajinských hraničných priechodoch (Vyšné Nemecké, Ubľa, Čierna nad Tisou, Matovce) – 560.000 EUR
(Nákup zariadenia na kontrolu batožiny; nákup vysokozdvižných vozíkov na vykladanie a nakladanie tovarov; nákup zariadenia na kontrolu vozidla; nákup zariadení pre jednoduchšiu a účinnejšiu colnú kontrolu; stavebné práce na hraničnom priechode Matovce – vybudovanie prístupového rebríka, bleskozvodov, prístupu k skenerom a budovám, ochrana elektrického vedenia)

Ukrajinská strana bude realizovať jednu aktivitu: Rekonštrukcia hraničného prechodu Vyšné Nemecké – Užhorod - 3.910.000 EUR
(Navrhované objekty rekonštrukcie: stanoviská pre colnú prehliadku osobných a nákladných automobilov smerujúcich na Ukrajinu; služobné priestory pre colníkov a prihraničnej stráže na termináli osobnej a autobusovej prepravy; servisná jama na vyhľadávanie; pavilóny medzi pruhmi pre colníkov a pohraničnú stráž; skladovacie a parkovacie miesta pre zadržané vozidlá a komodity; vstupné pavilóny pre cestu z Ukrajiny; modul pavilónov pri vstupe z UA strany pre colníkov, prihraničnú stráž a pre prevádzkový personál; pavilóny pre služobné vozidlá z UA strany; váhy pre nákladné automobily pri vstupe z UA strany “červený koridor“; automatické závory a spomaľovače pri vstupe z UA strany; CCTV kamery; zariadenia pre obmedzenie maximálnej výšky vozidla; ochranné zariadenia v pruhoch s nebezpečným nákladom.)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 15.05.2014 11:00
Upravené: 28.12.2021 10:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001