V Bruseli opäť Týždeň regiónov a miest Open Days

Dnes sa v Bruseli začína už 12. ročník tradičného podujatia zameraného na regionálnu politiku - Open days.

Počas štyroch dní sa viac ako šesťtisíc zástupcov z miest a regiónov Európy stretne v Bruseli a zapojí sa do diskusie o tom, ako zreformovaná regionálna politika bude vplývať na ekonomický rast a rast zamestnanosti. Za Košický samosprávny kraj sa podujatia zúčastní podpredseda KSK Istvan Zachariaš. Reforma prispela k vytvoreniu modernej, na výsledky orientovanej ekonomiky, s  investíciami zameranými do kľúčových oblastí ako sú inovácie, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, informačné a telekomunikačné technológie a posun k nízkouhlíkovej ekonomike.

Vďaka organizátorom podujatia - Výboru regiónov a Generálnemu riaditeľstvo pre mestskú a regionálnu politiku, vznikla platforma na diskusiu o tom, ako investičné stratégie členských štátov a európskych fondov dosiahnu ciele Európy 2020 a zabezpečia opätovný rast regiónov. Pod sloganom „Rastieme spolu - inteligentné investície pre  ľudí“ budú sa môcť stretnúť zástupcovia regiónov a experti zo súkromného a verejného sektora. Jednou z hlavných tém bude posilnenie inštitucionálnej kapacity v jednotlivých krajinách, pretože dobré riadenie zabezpečí efektívne využitie verejných prostriedkov.

 

Viac informácií je možné získať na oficiálnej stránke Open Days, kde je možné sledovať aj viaceré podujatia on-line.

 

Autor/zdroj: Martin Mojžiš
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 06.10.2014 06:00
Upravené: 28.12.2021 10:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001