Skúsenosti v oblasti prevencie katastrof

Dňa 18.09.2014 sa v Košiciach uskutoční seminár zameraný na nový prístup v územnom plánovaní, vytvorený s cieľom zvýšenia odolnosti územia (najmä sídiel) voči katastrofám. Základom seminára, ktorý s podporou Košického samosprávneho kraja organizuje Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., bude predstavenie nového prístupu v územnom plánovaní.

Zároveň budú prezentované skúsenosti expertov a ľudí z praxe v oblasti plánovania a krízového manažmentu z krajín strednej Európy a Japonska (za Japonsko sa zúčastnia experti priamo zapojení do obnovy miest po veľkom japonskom tsunami v roku 2011). Podujatie poskytne priestor pre diskusiu a výmenu skúseností.

Na celom svete sa územný rozvoj, aj krízový manažment nachádzajú na pomyselnom rázcestí, ktorého príčinou je zvyšovanie podielu zastavaného územia a súčasne evidentný nárast škôd zapríčinených prírodnými, ale aj inými katastrofami, ktoré zasahujú stále viac obcí. Berúc do úvahy toto, a navyše skúsenosti s manažmentom pohrôm a s následnou obnovou miest, územné plánovanie bude veľmi dôležitý nástroj, ktorý pri správnom použití môže zmenšiť pravdepodobnosť katastrof, zmenšiť ich intenzitu, resp. dopad. Preto považujeme za užitočné spojiť skúsenosti a vedomosti územného plánovania a skúsenosti z obnovy rôznych území postihnutých katastrofami (u nás a v Nemecku ide najmä o povodne a zosuvy, v Japonsku sú najvážnejšími tsunami a zemetrasenia) v záujme zvýšiť odolnosť území. Podstatné je porozumieť vplyvu vážnych pohrôm na priestorové plánovanie v kontexte ďalších okolností, akými sú napríklad právny rámec a zvyky.

Projekt „URBIPROOF - Zvýšenie odolnosti miest a obcí v územnom plánovaní“ (realizovaný v partnerstve subjektov z Japonska, Nemecka a Slovenska), v rámci ktorého sa toto podujatie koná, je zameraný na zlepšenie inštitucionálnej a sociálnej pripravenosti spoločnosti tak, aby sa zvýšila odolnosť miest a obcí voči katastrofám (predpokladá sa, že vážnym ohrozením budú extrémne výkyvy počasia, ktoré sú spojené so zmenou klímy). Mestá a obce musia byť pripravené čeliť rôznym rizikám a hrozbám už dnes. Musia byť pripravené na rôzne zmeny, ktoré prinesie budúcnosť tak, aby dokázali prežiť, aby dokázali udržať fungovanie spoločnosti aj v krízových situáciách, ktoré vznikajú pri katastrofách. Na jednej strane sú tieto zmeny dlhodobé, ktorých dôsledok je možné pocítiť neskôr, ale na druhej strane môžu sa vyskytnúť zmeny rýchle, neočakávané a bezprecedentné.

Seminár sa uskutoční dňa 18. septembra 2014 v priestoroch Stredoeurópskej vysokej školy, Tajovského 15, Košice.

Organizátori: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., Technická univerzita v Dortmunde, Inštitút územného plánovania (Nemecko), Univerzita Tohoku, Katedra architektúry a výstavby, (Japonsko), Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 10.09.2014 11:00
Upravené: 28.12.2021 10:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001