SAP akadémia v Košiciach môže pripraviť ročne až 500 špecialistov

Združenie Košice IT Valley, spolu so svojimi zakladajúcimi členmi a ďalšími IT spoločnosťami a za významnej podpory spoločnosti SAP, sa rozhodli nadviazať na veľmi úspešné projekty vzdelávania v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) a vytvárania nových pracovných miest v tomto sektore z minulých rokov. Vo štvrtok 9. januára 2014 v kongresovom centre najväčšej IT firmy regiónu T-Systems Slovakia podpísali zástupcovia Košice IT Valley a SAP Slovensko Memorandum o porozumení a spolupráci. Oficiálne sa tým spustí dlhodobý vzdelávací projekt SAP AKADÉMIA.

Realizáciou projektu získa Košický a Prešovský región potenciál vytvoriť v strednodobom horizonte 900 – 1200 nových pracovných miest v oblasti podpory systému SAP (od administrácie, cez vývoj v ABAP-e, návrh business procesov, implementáciu a podporu jednotlivých modulov systému až po tzv. superpoužívateľov pre jednotlivé moduly systému pracujúcich v tzv. „Shared Servis Centrách“). Tieto nové pracovné miesta by mohli vzniknúť vo viacerých spoločnostiach združených v Košice IT Valley a ďalších spoločnostiach plánujúcich využiť tvorivý potenciál mladých ľudí z východného Slovenska.

Podľa výkonného riaditeľa Košice IT Valley Jozefa Ondáša, projekt SAP Akadémie je svojou podstatou jedinečný nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej a východnej Európe. „Je nám známe, že mnohé organizácie štátnej, verejnej a súkromnej sféry potrebujú práve SAP špecialistov. Vzhľadom na fluktuáciu a dopĺňanie znalostí o systéme SAP to môže v priebehu štyroch až piatich rokov predstavovať požiadavku na 1200 až 1500 špičkových odborníkov,“ uviedol Jozef Ondáš. Vychádza pri tom z faktu, že spoločnosti združené v Košice IT Valley i ďalšie IT firmy pôsobiace na východe Slovenska plánujú využiť tvorivý potenciál mladých ľudí z regiónu.

Ako spresnil docent Dušan Šveda z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SAP Akadémia bude poskytovať svoje služby nielen v rámci ďalšieho vzdelávania členov združenia Košice IT Valley, ale predovšetkým pri výchove ich budúcich zamestnancov – študentov vysokých a neskôr aj stredných škôl. Vzdelávací systém je podľa neho nastavený tak, aby ročne generoval 400 až 500 nových IT špecialistov pripravených na prácu so systémom SAP. „Tento počet je potrebný, ak chceme mať v roku 2020 v našom regióne desaťtisíc zamestnancov v IT priemysle. Len pripomínam, že SAP špecialisti patria v rámci celej IT komunity k tým najlepšie plateným,“ dodal. Práve spojenie IT firiem s vysokými školami v rámci združenia Košice IT Valley umožňuje zabezpečiť efektívne a vysoko odborné vzdelávanie. Sídlom SAP Akadémie bude Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach a nové študijné programy ponúkne študentom v priebehu nasledujúcich mesiacov. Rozširovať svoje znalosti si na nich budú môcť aj študenti Technickej univerzity Košice, ale aj ďalších vysokých škôl. SAP, aj keď je vo svete stále najrozšírenejším podnikovým softvérom, nemá v súčasnom systéme vzdelávania v regióne východného Slovenska potrebnú podporu.

SAP
Spoločnosť SAP (NYSE: SAP), popredný dodávateľ podnikových softvérových aplikácií, pomáha iným spoločnostiam dosahovať vyššiu úroveň bez ohľadu na ich veľkosť či odvetvie, v ktorom pôsobia. Ako uznávaný líder vo svojom odvetví má spoločnosť SAP (skratka z anglického Systems, Applications, and Products in Data Processing) bohaté skúsenosti s inováciou a rozvojom. V súčasnosti má spoločnosť SAP svoje pobočky vo viac ako 130 krajinách po celom svete. Aplikácie a služby SAP umožňujú prosperovať, pružne reagovať a neustále sa rozvíjať viac ako 251 tisíc zákazníkom z celého sveta. Od pracovne po zasadaciu miestnosť, od skladu po predajné miesto, od stolového počítača po mobilné zariadenie – spoločnosť SAP umožňuje používateľom aj organizáciám účinnejšie spolupracovať a efektívnejšie využívať podnikové informácie a pomáha im tak udržať si náskok pred konkurenciou. Spoločnosť SAP pôsobí na Slovensku v rôznych formách od roku 1992, poskytuje plnú regionálnu podporu pri zavádzaní a prevádzke riešení SAP v slovenskom prostredí. Riešenia SAP sú plne lokalizované pre slovenské jazykové a legislatívne prostredie. Medzi zákazníkov SAP na Slovensku patria napr.: Volkswagen Slovakia, Železnice SR, Slovenský plynárenský priemysel, Východoslovenská energetika, Slovak Telekom, Orange, Slovenská pošta, Stredoslovenské energetické závody, Východoslovenské energetické závody, Allianz-Slovenská poisťovňa, Tatra Banka, Prvá stavebná sporiteľňa, Lesy SR, Matador, Metsä Tissue, Mondi Business Paper SCP, ministerstvá obrany, financií, školstva, pôdohospodárstva a mnohí ďalší.

Košice IT Valley
Cieľom združenia je vytvárať vhodné podmienky na vznik a rozvoj centra excelencie informačných a komunikačných technológií na území východného Slovenska, a tak zatraktívňovať jeho sociálno – ekonomické prostredie a vytvárať nové pracovné príležitosti predovšetkým pre mladých ľudí. Prispieva k budovaniu informačnej a znalostnej spoločnosti v regióne a vytvára komunikačnú platformu medzi verejnou správou, podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami, ktorá povedie k urýchleniu rozvoja IKT priemyslu v regióne. Vytvorenie regionálneho partnerstva IT firiem, univerzít a samosprávy prispieva k rozšíreniu a skvalitneniu ponuky vzdelávacích programov, vytvoreniu širokého portfólia pracovných príležitostí pre kvalifikovanú pracovnú silu a vypracovaniu spoločnej stratégie nevyhnutnej pre dosiahnutie prosperity regiónu východného Slovenska a postupné zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov. Strategickým cieľom združenia je pôsobiť na rozvoj priemyslu IT v regióne tak, aby do roku 2020 presiahol počet odborníkov pracujúcich v IT priemysle v regióne 10 tisíc.

Autor/zdroj: Miriam Brašková, Košice IT Valley
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 09.01.2014 12:20
Upravené: 28.12.2021 10:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001