Európska spolupráca pomáha podporovať zodpovedné podnikanie

Po takmer troch rokoch úspešnej medziregionálnej spolupráce v rámci 13 krajín Európskej únie predkladá projekt COGITA výstupy pre orgány verejnej správy o tom, ako podporovať malé a stredné podniky v aktivitách zodpovedného podnikania.

Zodpovedné podnikanie/Spoločenská zodpovednosť firiem (Corporate social responsibility = CSR) - je na programe dňa mnohých politikov ale aj majiteľov a manažérov firiem, čo je bežnou normou v demokraciách, kde v rámci trhových podmienok funguje aj zodpovednosť podnikateľa, firmy voči svojim zamestnancom, voči komunite, v ktorej firma pôsobí a voči životnému prostrediu. Téma zodpovedného podnikania nie je v našej spoločnosti veľmi známa, preto v rámci medziregionálnej spolupráce 13 krajín Európskej únie sa partneri v projekte zamerali na to, ako môžu orgány verejnej správy, v spolupráci s podnikateľským sektorom, podporovať zavádzanie integrovaného konceptu zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch.

Výstupy projektu budú prezentované na záverečnej konferencii 23. októbra 2014 v talianskej Bologni za účasti zástupcov z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. a zástupcu Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Cogita logoProjekt COGITA prináša orgánom verejnej správy, ale aj všetkým tým, ktorých téma zodpovedného podnikania oslovuje, v desiatich krokoch návod ako podporovať CSR v malých a stredných podnikoch prostredníctvom verejnej politiky. Všeobecný výstup „10 krokov k podpore zodpovedného podnikania” poskytuje odpoveď na základnú otázku projektu: „Ako podporiť dlhodobé, strategické plánovanie zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch prostredníctvom verejnej politiky?"

„10 krokov“ predstavuje dôkladného sprievodcu začínajúc zhodnotením východiskovej situácie analýzou existujúcich podmienok pre zodpovedné podnikanie. V ďalších krokoch radí, ako vybrať príslušné oblasti zodpovedného podnikania a vybrať nástroje na ich realizáciu. To zahŕňa stanovenie priorít hlavných problémov regiónu, napríklad v oblasti životného prostredia alebo sociálnej oblasti, a definovanie opatrení na zlepšenie politiky, ktorá rieši tieto problémy prostredníctvom výraznejšieho zavádzania a uplatňovania princípov zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch. Záverečné kroky sa zameriavajú na vypracovanie a realizáciu implementačného plánu a meranie vplyvu realizovaných opatrení. Výsledky a prieskumy projektu COGITA poukazujú nato, že ak by verejná správa prevzala ponúkaný integrovaný koncept zodpovedného podnikania malými a strednými podnikmi, významne by tým prispela k zvyšovaniu konkurencieschopnosti regionálnych podnikov na trhu a regionálnemu blahobytu. Tí, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o integrovanom prístupe vypracovanom v rámci projektu COGITA, môžu získať ďalšie inšpirácie zo zoznamu osvedčených postupov, ktorý je k dispozícii na webovej stránke projektu COGITA.

Výstupy projektu nie sú však len všeobecné. Unikátnym sa javí špecifický prístup k téme zodpovedného podnikania v jednotlivých krajinách a regiónoch. Každý z partnerov mal možnosť „ušiť” si pre svoje vlastné potreby Implementačný plán zodpovedného podnikania tak, aby vychádzal z reálnych ekonomických, sociálnych a kultúrno-spoločenských podmienok. Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., ako jediný slovenský partner v projekte, v spolupráci s vybranými kľúčovými zástupcami podnikateľskej sféry a verejnej správy z Košického regiónu vypracovala „Implementačný plán pre zodpovedné podnikania v Košickom regióne“. Implementačný plán, ako druhý konkrétnejší výstup z projektu COGITA, bude oponovaný panelom odborníkov z podnikateľskej sféry a verejnej správy do konca roku 2014.

Informácie o projekte nájdete aj tu.

Ďalšie informácie:
Logo InterregProjekt „COGITA - Spoločenská a environmentálna zodpovednosť firiem prostredníctvom verejnej politiky“ je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG IVC pre medziregionálnu spoluprácu. Projekt s rozpočtom vo výške vyše 2,5 milióna € spája 13 regiónov v rámci Európy. Pre ďalšie informácie o projekte COGITA a informácie o záverečnej konferencii, navštívte www.cogitaproject.eu alebo stránku projektového partnera www.arr.sk. Viac informácií o programe INTERREG IVC nájdete na: http://www.interreg4c.eu/

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 14.10.2014 12:00
Upravené: 28.12.2021 10:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001