Unikátne spojenie niekoľkých projektov a medzinárodných zdrojov

Vďaka viacerým zahraničným zdrojom sa v areáli Východoslovenského múzea na Hrnčiarskej ulici v Košiciach podarilo vytvoriť unikátny priestor, ktorý môže byť pýchou krajskej metropoly. V priebehu niekoľkých rokov smerovali do rôznych projektov finančné prostriedky z tzv. nórskych fondov, z Regionálneho operačného programu i z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI.

Východoslovenské múzeum má v priestore na Hrnčiarskej ulici v správe viacero objektov a v nich prevádzkuje tieto expozície: Miklušova väznica – expozícia Košické storočia a Katov byt, Katova bašta – Galéria bašta, Rodošto – expozícia Pamätný dom Františka II. Rákocziho. Múzeum využíva aj celý vonkajší areál Katovej bašty, ktorý má novovytvorený priestor s javiskom a hľadiskom, vhodný na multifunkčné využitie. V roku 2013 k nemu pribúda nový susedný areál na Hrnčiarskej 11 s Domom remesiel, zrekonštruovaný priestor kazemát v bašte a nová expozícia v Rodošte - pamätnom dome Františka II. Rákocziho.

Rozsiahla postupná rekonštrukcia bola realizovaná v niekoľkých etapách z niekoľkých zdrojov.

Koncom septembra 2009 bol po rozsiahlej rekonštrukcii a revitalizácii otvorený areál Katovej bašty, nádvorie Miklušovej väznice a Katovho bytu s expozíciou. Projekt bol financovaný z nenávratného príspevku z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) - EEA GRANTS. KSK získal vďaka úspešnému projektu finančné prostriedky na rekonštrukciu historického stredovekého areálu Katovej bašty a Katovho bytu, ktoré pochádzajú z 13. storočia a sú súčasťou Miklušovej väznice. Celkový rozpočet projektu bol 427 139 eur, z toho podstatnú časť 85 % hradili tzv. nórske fondy a 15 % bolo spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu SR. KSK zo svojho rozpočtu vyčlenilo ďalších 222 429 eur. Rekonštrukcia sa začala v júli 2008, zhotoviteľom stavby bola spoločnosť PEhAES, a. s., Prešov.

Zámerom múzea i jeho zriaďovateľa bolo pokračovať v tomto úspešnom projekte a dotvoriť tak unikátny areál ako ostrov kultúry – otvorenú zónu pre všetkých návštevníkov. Podarilo sa to vďaka zaradeniu medzi sedem investičných akcií implementovaných v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu KSK. Nenávratný finančný príspevok bol 1 480 440 eur. Dielo zhotovila EUROVIA SK, a.s., Košice. Doterajšie areál výrazne obohacuje novopostavený Dom remesiel a multifunkčný areál Dvora remesiel na doteraz nevyužívanej parcele. Vytvára tak skutočný ostrov prístupný z Hrnčiarskej i Starej baštovej ulice.

Tretí zdroj finančných prostriedkov pribudol vďaka medzinárodnému projektu Miesta Rákocziho slávy - po stopách Rákocziho (The Places of Rakoczi´s glory“ – the Cross-Border Touristic Route). Cieľom projektu z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013 je vytvorenie turistickej poznávacej cesty, na ktorej budú môcť návštevníci vidieť miesta a pamiatky, ktoré spája osobnosť Františka II. Rákocziho z Mukačeva cez Košice do Sárospataku. Celkový rozpočet je 490 tisíc eur, z toho pre VSM vyše 137 tisíc eur. Expozícia má niekoľko tematických častí, v ktorých ponúka pohľad na životné osudy významnej historickej osobnosti v úplne novom dizajne, doteraz nevystavené zbierky a možnosť interaktívneho vstupu do prehliadky.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 13.06.2013 16:00
Upravené: 28.12.2021 10:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001