Prečo potrebujeme zabezpečiť potravinovú sebestačnosť?

Je všeobecne známym faktom, že produkcia v živočíšnej aj rastlinnej výrobe sa u nás za posledných 20 rokov výrazne znížila. Najmä vďaka vstupu na spoločný ekonomický trh EÚ dovážame čoraz viac potravín, najmä mäsa, rýb, mlieka a mliečnych výrobkov, vajec, ovocia a zeleniny. Podľa orientačných prepočtov odboru regionálneho rozvoja priemerná ročná spotreba týchto základných potravín v Košickom kraji dosahuje sumu okolo 1,2 mld. Eur. A to je pádny dôvod, prečo by sme sa mali vážne zamýšľať nad zabezpečením potravinovej sebestačnosti.

Značná časť tejto sumy totiž opúšťa Košický kraj cez sieť obchodných reťazcov, ktoré odvádzajú svoj zisk do zahraničia (Tesco - Anglicko, Kaufland, Lidl - Nemecko, Billa - Rakúsko, Carefour - Francúzsko). Pritom bezmála 80 000 obyvateľov Košického kraja sedí doma bez práce a ďalšie tisíce boli nútené vycestovať za prácou do zahraničia. Sme takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť odvádzať miliardu eur ročne mimo územie Košického kraja?

Už dlhšiu dobu sa na odbore regionálneho rozvoja snažíme vypočítať lokálny multiplikátor pre Košický kraj. Ide o ukazovateľ, ktorého hodnota udáva, do akej miery minuté peniaze ostávajú v danej lokalite (regióne). Je to vlastne prostriedok na mapovanie toku peňazí vo vytypovanej lokalite. Cieľom tohto nášho úsilia je podporiť miestnu ekonomiku, aby čo najviac peňažných tokov ostalo v Košickom kraji. Problémom výpočtu je nedostatok dostupných informácií o reálnych peňažných tokoch. A tak sme na to išli v tomto prípade okľukou.

Zo štatistických údajov sme vybrali údaje o priemernej spotrebe uvedených základných potravín na obyvateľa za rok a tieto údaje sme vynásobili počtom obyvateľov v Košickom kraji. Dostali sme tak priemernú ročnú spotrebu obyvateľov Košického kraja u jednotlivých typov základných potravín. Túto ročnú spotrebu sme vynásobili priemernými jednotkovými cenami za každý typ potravín zvlášť (podľa odhadu kolegyne, ktorá denne nakupuje základné potraviny) a celkovým súčtom sme dospeli k sume okolo 1,2 mld. Eur ročne. Samozrejme si uvedomujeme, že to nie je presný výpočet, no odhadujeme, že skutočnosť je reálne skôr vyššia ako nami udávaná suma. V každom prípade sme získali aspoň orientačný prehľad o tom, koľko nás stojí dovážanie potravín z EÚ a že nezabezpečenie potravinovej sebestačnosti aspoň v základných potravinách, je významným ekonomickým problémom v oblasti regionálneho rozvoja v Košickom kraji.

 imrich.fulop@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 08.11.2013 06:00
Upravené: 28.12.2021 10:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001