Dobré ráno stará mama

Základná poučka o raste padla. To je nadpis článku uverejneného v Hospodárskych novinách dňa 23.9.2013. Podľa Inštitútu finančnej politiky rekordne vysokú nezamestnanosť už výrazne nestlačí ani rýchlejší rast ekonomiky, teda viac zákaziek pre firmy. Po rokoch tak padlo základné pravidlo, že trojpercentný hospodársky rast slovenskej ekonomiky automaticky znamená aj menej ľudí bez práce.

To, že zvýšenie odbytu neznamená automaticky prijímanie ľudí, vie na Slovensku každý, kto sa vážnejšie zaoberá otázkami chudoby a sociálnej exklúzie. Príčinou je aj skutočnosť, že po roku 2008 si zamestnávatelia uvedomili, že zvýšený objem práce stačia zabezpečiť aj s menším počtom zamestnancov. V súčasnosti na Slovensku 85% nemeckej produkcie dokážu podnikatelia zabezpečiť s 25% nemeckej mzdy! To znamená, že ekonomika rastie hlavne preto, že rovnaký počet ľudí vyprodukuje viac tovarov a služieb. To, že ľudia musia robiť viac za relatívne menej peňazí je podružný problém ľudí, nehodný záujmu politickej reprezentácie. Len nerozumiem, ako potom chce politická reprezentácia zabezpečiť rast spotreby domácností, ktorá by mala byť motorom hospodárskeho rastu.

Zastieraný problém, nadbytočné výrobné kapacity, je zatiaľ maskovaný pláštikom globalizácie, kde v rámci celosvetovej kooperácie aj menej hospodárna výroba môže prežiť, ak ju dokážete realizovať na trhu s nízkou cenou práce. Nízka cena práce však nemôže garantovať rast spotreby a tak tento efekt môže pôsobiť len dočasne. Zastieraná je skutočnosť, že ak by sme odstránili nadbytočné výrobné kapacity, ešte prudšie by nám vzrástla nezamestnanosť a rovnako prudko by v dôsledku toho klesala spotreba. Len čo začne celosvetový tlak na vyrovnanie ceny práce, toto zastieranie bude čoraz problematickejšie a skutočný problém sa potom odkryje v celej nahote. Tým problémom je skutočnosť, že jednoducho niet dosť platenej práce pre všetkých.

Takže dobré ráno stará mama. Hlboká vďaka Inštitútu finančnej politiky za „prevratný“ objav. Odbor regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja už niekoľko rokov upozorňuje na skutočnosť, že podnikatelia prichádzajú na Slovensko v drvivej väčšine realizovať svoj zisk a nie poskytnúť ľuďom prácu a dať im tým možnosť zabezpečiť si dôstojný život a že hospodársky rast ešte nemusí nutne znamenať aj zamestnanie a kvalitný život. Preto sme všetko svoje úsilie pri rokovaní s ústrednými orgánmi sústredili na jediný bod, tvorbu nových pracovných miest. Zatiaľ márne. Teraz sa pomaly začíname pripravovať na čas, keď narastajúci tlak pary v hrnci sociálneho napätia prekročí prípustnú únosnosť a my sa dáme na pochod.

imrich.fulop@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 24.09.2013 06:00
Upravené: 28.12.2021 10:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001