Pracovný workshop k projektu ELISE

Dňa 22.6.2018 sa v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach uskutočnilo pracovné stretnutie k európskemu nadnárodnému projektu ELISE.

Projekt ELISE (European LIfe Science Ecosystems) sa venuje segmentu podpory zdravia a zdravotníckych technológií a má silnú podporu partnerov z regiónov Nemecka, Francúzska, Talianska, Poľska a Litvy pre oblasť inovácii v oblasti výskumu a vývoja v tejto doméne. Má pomôcť nášmu kraju a národným autoritám v SR pri smerovaní ich rozvoja a zapojenia do deľby práce v rámci európskych medzinárodných projektov v tejto strategickej oblasti.

Zástupcovia Košického samosprávneho kraja spolu so svojim slovenským partnerom Cassovia Life Science a zúčastnených partnerov z univerzitného, výskumného a podnikateľského sektora prediskutovali súčasné a v krátkej dobe zverejnené výzvy v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie v gescii Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva školstva SR, zamerané na technologické inovačné platformy a inovačné klastre. Tie môžu výrazným spôsobom pomôcť aplikovanému výskumu a k vzájomnej spolupráci firiem. Súčasťou workshopu bola diskusia partnerov ako by mal fungovať regionálny inovačný ekosystém pre oblasť zdravia a zdravotníckych technológií, aké úlohy a funkcie by mal plniť, na aké priority by sa mal zamerať v najbližších rokoch. S cenným príspevkom do diskusie k tejto problematike vystúpil MVDr. Ján Rosocha, CSc., riaditeľ Mediparku pri UPJŠ Košice, ako aj Mgr. Edmund Škorvaga z Ministerstva hospodárstva SR a Mgr. Daniel Pitoňák z Ministerstva školstva SR.

Z odbornej diskusie vyplynul jednoznačne záver, že ak výskum, vývoj a firemné inovácie majú pre ekonomiku kraja a Slovenska priniesť pridanú hodnotu za investované peniaze, tak je nevyhnutné v súčasnosti investovať nielen do výskumnej infraštruktúry a inovatívnych firiem, ale najmä do procesov, ktoré sú spojené s odbornými skupinovými činnosťami, akými sú semináre, webináre, prednášky, diskusné fóra, workshopy, konferencie, poskytovanie krátkodobého i dlhodobého individuálneho poradenstva, podporou pobytov v klasickom podnikateľskom bioinkubátore, účasťou na odborných podujatiach a stážových pobytoch v zahraničí, ako aj poskytovaním informačných a popularizačných aktivít pre stredné a vysoké školy zamerané na zvýšenie motivácie podnikať v doméne zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.

Autor/zdroj: Mgr. Katarína Rosičová, PhD.
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 28.06.2018 13:00
Upravené: 28.12.2021 11:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001