Online diskusia o odpadovom hospodárstve

Košický samosprávny kraj zorganizoval v spolupráci s iniciatívou Interreg Europe Policy Learning Platform zorganizoval dňoch 14-15.10.2020 online diskusiu na tému podpory obehového hospodárstva a efektívnejšieho nakladania s odpadmi.

Stretnutie bolo zorganizované najmä za účelom výmeny skúseností a osvedčených postupov, ktoré majú za cieľ pomôcť pri nastavovaní regionálneho rámca Košického kraja pre trvalo udržateľné nakladanie s odpadom a obehové hospodárstvo v Košickom kraji.

Stretnutie bolo rozdelené do 3 hlavných blokov. V rámci prvého bloku bola predstavená vízia Košického kraja v oblasti obehového hospodárstva a následne boli predstavení zahraniční experti na obehové a odpadové hospodárstvo. Zároveň sa v rámci tejto sekcie predstavili aj odborníci na obehovú ekonomiku z Košického kraja . Konkrétne išlo o:

  • Jack McQuibban, Zero Waste Europe, Belgicko
  • Igor Kos, WCYCLE Institute Maribor, Slovinsko
  • Milan Veselinov, CirEkon, West Balkans, Srbsko
  • Tim Walker, Former Head of Waste Belfast, Spojené Kráľovstvo
  • Marco Mattiello, Contarina S.p.A., Taliansko
  •  František Janke, TUKE, Slovensko
  •  Martina Zeleňaková, Nadežda Števulová TUKE, Slovensko
  •  Ivana Maleš, Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky, Slovensko
  •  Michal Kravčík, Ľudia a voda, poslanec ÚKSK, Slovensko

Poobedná sekcia bola venovaná diskusií : Ako motivovať organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a stakeholderov z Košického kraja, aby začali uvažovať „obehovo“. Úrad Košického kraja si pripravil pre expertov z online platformy súbor otázok, na ktoré experti na základe ich skúseností odpovedali.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z regionálnych a miestnych samospráv, ďalších verejných a neziskových organizácií, ako aj zástupcovia z akademického sektora a  súkromného sektora. Pevne veríme, že aj vďaka tomuto stretnutiu sme napomohli k naštartovaniu spolupráce a k posilneniu ďalších diskusií v oblasti obehového hospodárstva v Košickom kraji.

Druhý deň prebiehala diskusia medzi zástupcami z platformy a zamestnancami Úradu Košického samosprávneho kraja. Spoločne načrtli smerovanie kraja aj s ďalším postupom spolupráce v tejto oblasti.

Autor/zdroj: Ing. Barbora Kováčová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 26.10.2020 17:00
Upravené: 28.12.2021 11:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001