KSK organizuje konferenciu k problematike regionálneho rozvoja

Košický samosprávny kraj považuje problematiku regionálneho rozvoja za jednu zo svojich hlavných priorít. Vzhľadom na zásadný vplyv prijímaných rozhodnutí v tejto oblasti je cieľom organizovanej konferencie dosiahnuť širšiu spoluprácu s dotknutými subjektmi a dosiahnuť konsenzus v budúcom rozvoji kraja.

V súčasnosti sa začína príprava Regionálnej integrovanej územnej stratégie, ktorá bude súčasťou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) pre programovacie obdobie 2014 – 2020. Na základe tejto integrovanej stratégie budú v budúcom programovom období v Košickom kraji poskytované finančné prostriedky zo zdrojov EÚ na zabezpečovanie potrieb v oblasti regionálneho rozvoja.

 

Regionálna integrovaná územná stratégia, ako jeden zo základných dokumentov strategického plánovania v Košickom kraji, by mala byť nielen systematickým spôsobom ako organizovať zmeny, ale aj prostriedkom pre dosiahnutie širokého konsenzu a spoločnej vízie pre rozvoj regiónu na úrovni všetkých relevantných socio-ekonomických partnerov, verejnej správy, univerzít, podnikateľov i neziskového sektora. Preto je potrebné vytvoriť spoločné partnerstvo pre prípravu Regionálnej integrovanej územnej stratégie.

Konferencia sa uskutoční 27. júna 2013 od 10:00 hod v Hoteli Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice.

Program konferencie

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 25.06.2013 06:00
Upravené: 28.12.2021 10:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001