Kraj vyhlásil výzvu na dotácie, prerozdelí 400 000 eur

Žiadosti na verejnoprospešné projekty je možné podávať od 15. apríla do 17. mája 2024.

Košický samosprávny kraj vyhlásil ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie. V rámci individuálnych dotácií predsedu bude na rôzne verejnoprospešné projekty prerozdelených 400 000 eur. “V rámci týchto individuálnych dotácií môžeme opäť podporiť projekty z rôznych oblastí, ktoré môžu zlepšiť životné prostredie, skvalitniť športovú činnosť, zaviesť inovatívne technológie v sociálnej oblasti, zvýšiť neformálne vzdelávanie či pomôcť obnoviť kultúrne pamiatky či sakrálne stavby. Výška dotácie sa pohybuje od 500 do 10 000 eur, ktoré na jeden projekt môžeme poskytnúť. Verím, že sa zapojí čo najviac subjektov, ktoré vďaka svojmu projektu môžu zlepšiť život obyvateľov vo svojej obci či meste,” uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Žiadosť o dotáciu môže podať každá právnická a fyzická osoba - podnikateľ, ktorá ma sídlo alebo trvalý pobyt na území Košického kraja alebo ktorá tu vykonáva činnosť či poskytuje služby. Projekt, na ktorý bude dotácia poskytnutá, pritom musí byť ukončený do 31. 10. 2024. Dotácia môže pokryť najviac 90 percent opravených výdavkov projektu, minimálne 10 percent predstavuje spoluúčasť žiadateľa.

Podané projekty sa môžu týkať oblastí ako regionálny rozvoj, životné prostredie, šport, sociálne veci a zdravotníctvo, vzdelávanie, veda a výskum aj ľudské práva a slobody. Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať vyplnením elektronického formulára, ktorý sa nachádza stránke a poslať poštou na adresu Úradu Košického samosprávneho kraja alebo osobne do podateľne. Žiadosti je možné podávať od 15. apríla do 17. mája 2024. Všetky bližšie informácie týkajúce sa výzvy o poskytnutie dotácií vrátane povinných príloh, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti, či podmienky prijateľnosti projektu nájdu žiadatelia aj na webe kraja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 15.04.2024 15:10
Upravené: 16.04.2024 10:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001