Košický samosprávny kraj podporil súťaž pre stredoškolákov s názvom Eurofondue 2020

Košický samosprávny kraj podporil v školskom roku 2019/2020, 7. ročník súťaže Eurofondue, ktorú realizuje Ekonomická fakulta TUKE (ďalej len „EkF“).

Odovzdanie cien – 2. miesto na gymnáziu Katkin parkSúťaž je už tradične určená pre študentov stredných škôl, ktorí majú chuť urobiť niečo navyše pre svoje okolie. V januári študentské tímy poslali  zaujímavé projekty, z ktorých porota EkF vybrala 10 najlepších. Podané projekty mali mať verejnoprospešný charakter, pričom podané mohli byť v dvoch kategóriách: sociálne podnikanie a projekty na podporu miestneho rozvoja.

Ceny od KSK a diplomy pripravené na poslanie výhercom a finalistomSpracovatelia najlepších projektových zámerov boli pozvaní na vzdelávací workshop, ktorý sa konal 20.02. 2020 na TUKE. Účastníci workshopu získali praktické informácie o tom, ako písať a prezentovať projekty. Následne študenti dostali priestor na to, aby zužitkovali získané vedomosti a vylepšili svoje projekty v 2. kole súťaže, kde porota EkF vybrala 5 najlepších projektov do finále.

Vzdelávací Workshop Eurofondue, 20.2. 2020Plánované finále súťaže Eurofondue sa bohužiaľ kvôli pandémií neuskutočnilo. Z tohto dôvodu sa výsledkami súťaže stalo poradie v 2. kole. Hodnotiaca komisia z Ekonomickej fakulty TUKE sa zhodla na nasledujúcom poradí finalistov:

  1. miesto: Projekt Vidiaci dotykom, Gymnázium L. Stöckela  z Bardejova s krásnou myšlienkou prípravy čitárne pre ľudí so stratou zraku.
  2. miesto: Park v korunách mesta, Súkromné gymnázium Katkin park II, Košice
  3. miesto: "Zero waste" mesto Detva, Spojená škola, Detva
  4. miesto: Od mladých k mladým, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Snina
  5. miesto: City of Smil3, Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves

Plagát súťažeVďaka podpore Košického samosprávneho kraja boli všetkým finalistom odovzdané hodnotné vecné ceny.

Autor/zdroj: Ing. Barbora Kováčová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 13.11.2020 17:26
Upravené: 28.12.2021 11:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001