Košický kraj privítal silný tím medzinárodných partnerov projektu ELISE

V dňoch 13. a 14. novembra 2018 Košický samosprávny kraj spoločne so neziskovou spoločnosťou Cassovia Life Science privítal v modernom univerzitnom parku Technicom početnú skupinu projektových manažérov – koordinátorov, spolu s odborníkmi z oblasti biomedicíny a bio-inžinierstva a inovačného manažmentu.

Naši kolegovia prišli  v rámci projektu Elise, ktorý je spolufinancovaný z programu Interreg Europe, z regiónov z deviatich členských krajín EU. Prvý deň bol pracovný meeting kde naši traja partneri z Nemecka, Talianska a Francúzska podrobne predstavili postupne tri najlepšie regionálne inovatívne nástroje  a postupy, ktoré úspešne aplikujú pri rozvoji inovačného podnikania, inovačného ekosystému alebo inovačne vedeného klastra  vo svojich domovských regiónoch. Po prezentácii prebehla hlboká diskusia, kde nasledovala diskusia na rôzne aspekty návrhu, prípravy implementácie uvedených nástrojov. Všetky tri nástroje spája jeden spoločný menovateľ - čo najrýchlejšie priniesť nové nápady a riešenia z oblasti zdravia, zdravotníckych technológii ale i bio-poľnohospodárstva do praxe. Pre tento žiaduci proces naši partneri vytvorili vo svojich regiónoch potrebné materiálové, organizačné podmienky vrátane ľudských zdrojov. Všetky tri nástroje sa dajú adaptovať aj do nášho domáceho ekosystému. V druhej časti dňa sme našim partnerom ukázali naše domáce excelentné univerzitné pracoviská na UPJŠ  zamerané na aplikovaný výskum v oblasti kmeňových buniek – doc. Rosocha, probiotík -profesor Bomba ako aj v excelentné centrum bionžinierstva na TUKE kde pod vedením prof. Živčáka a doc. Hudáka vyvíjajú špičkové implantáty na báze titanu a bio-kompozitov. Ich produkty už dnes pomáhajú mnohým naším občanom  aj zahraničným zachovať a zlepšiť si kvalitu života, ktorá v dôsledku úrazov ale i  patologických chorôb ohrozujú ich zdravie. V podvečernej časti sme prešli metodiku tvorby akčného plánu, ktorý každý región využijúc skúsenosti z iných regiónov vypracuje v priebehu  roka 2019 a bude ho testovať v rokoch 2020 /2021. Na druhý deň náš partner CLS spolu s nami zorganizoval medzinárodné pracovné fórum pre inovačné ekosystémy.  V rámci tohto fóra odborníci z 9 krajín vystúpili so svojimi prezentáciami, v ktorých predstavili ako formujú organizujú a riadia inovačné  ekosystémy a inovačné klastre vo svojom domácom prostredí zahrnujúce výskumnú a inovačnú infraštruktúru, inovačných podnikateľov, školy a univerzity, mestá a regióny. Za KSK a SR  v rámci diskusného panelu predstavili svoje príspevky  prorektor UPJŠ prof. Jarčuška, z Ministerstva Hospodárstva SR riaditeľ odboru OP VaI  Edmund Škorvaga, z Technickej Univerzity v Košiciach, Centra EIT HUB Jana Šmihulová a za  KSK Peter Ťapák. Všetci partneri sa v diskusnom paneli zhodli, že úspešné inovačné udržateľné regionálne ekosystémy  prinášajúce inovatívne produkty  a služby sú charakteristické tromi faktormi: kvalitnou výskumnou a testovacou infraštruktúry, silného sociálneho a pro - inovačného ľudského kapitálu vrátane podporných servisných a klastrových inštitúcii a kvalitného a dobre plateného vzdelávacieho  a tréningového systému.

Logo  

Logo  

     

   

Autor/zdroj: Ing. Viera Dulinová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 20.11.2018 09:00
Upravené: 28.12.2021 11:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001