KlimaPark Kysak otvoril svoje brány, Košický kraj má najväčšie audiovizuálne envirocentrum na východe

KlimaPark Kysak ponúka jedinečný zážitok z výučby environmentálnej výchovy, jeho súčasťou sú interaktívne miestnosti so 4D panoramatickým kinom či veľkoplošnou LED stenou, ale aj zelená strecha zachytávajúca zrážkovú vodu.

Košický samosprávny kraj otvoril v areáli Školy v prírode v Kysaku unikátne osvetové audiovizuálne envirocentrum. Slúžiť bude na podporu vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy. Žiaci aj verejnosť sa tu dozvedia viac o zmenách klímy, jej negatívnych dopadoch, ako aj opatreniach zameraných na ochranu životného prostredia. Vzdelávať sa tu je možné zábavným a interaktívnym spôsobom. „Vznik tohto envirocentra je veľkým míľnikom pre Košický kraj. Opatreniam zameraným na ochranu životného prostredia sa v rámci Programu obnovy krajiny venujeme už šesť rokov, no toto envirocentrum je najväčším zeleným projektom, aký sme doposiaľ realizovali. Zároveň ide o prvé a najväčšie audiovizuálne envirocentrum, aké vzniklo na východe Slovenska. Výstavba KlimaParku Kysak stála viac ako 2 milióny eur, jeho súčasťou sú zelené opatrenia ako zelená strecha či dažďová kanalizácia so zvodom do vsakovacích nádrží. V interaktívnych miestnostiach návštevníci zažijú napríklad splav po rieke, ktorá sa zmení vplyvom intenzívneho dažďa. Návšteva KlimaParku tak bude pre každého skutočným zážitkom,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Environmentálne centrum vzniklo po rekonštrukcii budovy bývalého skladu a posilňovne v areáli župnej Školy v prírode v Kysaku. Práce sa začali vo februári minulého roka. Na ploche 140 m2 a nachádza zelená strecha, ktorá pomáha zadržiavať vodu, chráni pred teplom a chladom, znižuje náklady na vykurovanie a pri horúčavách znižuje teplotu v interiéri. Rekonštrukciou prešla aj fasáda, budova získala zateplenie a pribudli aj nové omietky či energeticky úsporné osvetlenie. Vybudované tiež boli nové sociálne zariadenia, výmenou prešli rozvody vody a elektriny. Objekt je debarierizovaný. Stavebníci použili pri prácach použité udržateľné materiály, ktoré znižujú negatívny dopad na životné prostredie.

Návštevníci KlimaParku nájdu v budove štyri samostatné miestnosti s interaktívnymi audiovizuálnymi prvkami. „Konkrétne sa tu nachádza multifunkčná prednášková sála, ktorá je vybavená audiovizuálnou technikou, 4D panoramatické kino s pohybujúcou sa platformou uprostred miestnosti, miestnosť s veľkoplošnou video stenou pre realistické 3D vizualizácie a tiež interaktívna herňa,“ informoval župan Trnka. Interaktívne miestnosti KlimaParku sprostredkujú návštevníkom autentický zážitok z intenzívnych zrážok, poukazujú na prírodné katastrofy súvisiace s osídľovaním, rozvojom priemyslu, produkciou nadmerného množstva odpadu, či topením ľadovcov. Vďaka audiovizuálnym prvkom budú môcť tieto situácie sledovať tak, akoby boli priamo v centre diania. V spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. tiež vzniklo 10 informačných programov, ktoré sú zamerané na zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Tematicky sú prispôsobené vekovým skupinám návštevníkov.

Výstavbu KlimaParku Kysak realizoval Košický samosprávny kraj z Kohézneho fondu, z ktorého získal 1 880 000 eur, ďalších približne 200 000 eur spolufinancoval zo svojho rozpočtu. KlimaPark Kysak bude otvorený celoročne, poslúži žiakom i verejnosti, ale aj na organizáciu konferencií, táborov, školských výletov či seminárov.

Pri výbere objektu pre nové environmentálne centrum zohľadňoval kraj predovšetkým umiestnenie budovy,  ktoré by malo ideovo zapadnúť do konceptu environmentálnej výchovy a malo by poskytovať dostatočný priestor pre ďalšie environmentálne aktivity kraja. Na základe uvedených kritérií bol jednoznačne najvhodnejší areál Školy v prírode v Kysaku.

Vzhľadom na to, že budova KlimaParku Kysak sa nachádza v blízkosti vodného toku, bolo nutné zabezpečiť aj ochranu budovy pred povodňami. A to aj napriek tomu, že v roku 2010 nebola budova vystavená povodňovému ohrozeniu.

Na fasádu budovy bol použitý kvalitný zatepľovací systém opatrený v soklovej časti (spodná časť budovy, ktorá je v kontakte s okolitým terénom) dodatočným hydroizolačným náterom, ktorý je odolný voči vzlínajúcej vlhkosti v prípade zamočenia podkladu. Ďalším navrhovaným opatrením v areáli je výstavba cyklistickej dráhy -  PUMPTRACK, ktorej účelom bude okrem športového vyžitia aj prípadné odklonenie povodňovej vlny. Jeho realizácia je plánovaná v najbližšom období.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Štefanová
Vytvorené: 18.06.2024 10:14
Upravené: 18.06.2024 10:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001