Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na KSK

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na KSK (IPC pre EŠIF) pripravilo informatívnu správu o svojej činnosti a aktuálnych výzvach z EŠIF. IPC pre EŠIF v nej bilancuje svoju činnosť za prvý rok svojej existencie na úrade KSK.

Logo IPCOkrem iného v nej uvádza, že za sledované obdobie poskytlo 348 konzultácií, zorganizovalo 14 seminárov vo viacerých mestách kraja na ktorých sa zúčastnilo 628 účastníkov. Záujemcov o informácie o EŠIF aktívne vyhľadáva na rôznych podujatiach a udržiava s nimi aktívnu komunikáciu prostredníctvom telefonických, mailových alebo osobných konzultácií, či zasielania hromadných mailov.   Správa bude prerokovaná na 25. zasadnutí Zastupiteľstva KSK , ktoré sa uskutoční 23. októbra 2017.

Správa o činnosti Informačno – poradenského centra pre EŠIF na KSK

Autor/zdroj: Mgr. Martin Mojžiš
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 26.09.2017 12:51
Upravené: 28.12.2021 11:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001