Fotosúťaž zameraná na prírodné a kultúrne dedičstvo maďarsko-slovenskej pohraničnej oblasti

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko pri príležitosti Európskeho dňa spolupráce a Roka európskeho kultúrneho dedičstva organizuje fotografickú súťaž s cieľom povzbudiť občanov oboch partnerských krajín - Maďarska a Slovenska, aby sa aktívne zúčastňovali osláv Dňa európskej spolupráce.

Na konci súťaže bude vybraných 12 fotografií na základe rozhodnotia poroty a hlasovania na Facebooku a následne Program usporiada výstavu víťazných fotografií v Maďarsku i na Slovensku, ktorá sa bude konať v septembri a októbri 2018. Na záver bude z 12 víťazných fotografií vytvorený kalendár na rok 2019. Autori najlepších 3 fotografií budú ocenení na podujatí pri príležitosti otvorenia výstavy.

Plagát súťaže

Pre zapojenie sa do fotografickej súťaže je potrebné fotografie zasielať elektronicky Spoločnému technickému sekretariátu prostredníctvom e-mailovej adresy: media@skhu.eu  v období od 5. júla do 20. augusta 2018 spolu s menom autora, kontaktnými údajmi (e-mailom a telefónnym číslom) a krátkym popisom fotografie. Pre zapojenie sa do súťaže musia byť dodržané uvedené podmienky fotosúťaže.

Základné pravidlá: 

  • Lehota predkladania: 20. August 2018 23:59 (CET) a e-mailovú adresu: media@skhu.eu;
  • 1 fotografia na osobu (jpg, min. 150 dpi, max. 15 Mb);
  • Povolené úpravy: ostrosť a farba;
  • Ak sa na fotografii nachádzajú identifikovateľní ľudia (a Občiansky zákonník to neustanovuje inak), od týchto osôb je potrebný súhlas, ktorý musí byť predložený spolu s fotografiou. (Šablónu súhlasu v HU, SK, EN  viď. v prílohe).

Podrobný opis pravidiel nájdete v Zmluvných podmienkach na stránkach Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 20.07.2018 14:00
Upravené: 28.12.2021 11:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001