Fond malých projektov podporí regióny vo výške 6,5 milióna eur

V rámci prvej výzvy budú podporené projekty na slovenskej a maďarskej strane za takmer 1,5 milióna eur.

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Via Carpatia v rámci Programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko realizuje projekt s názvom Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť. V rámci 1. výzvy podávali oprávnení žiadatelia projekty od 16. októbra do 15. novembra 2023. Zo Slovenska a z Maďarska bolo predložených spolu až 198 žiadostí v celkovej sume viac ako 5,5 milióna EUR. „Fond malých projektov sa už v minulom programovom období stal etablovaným nástrojom, vďaka ktorému sa darí realizovať projekty prospešné pre obyvateľov žijúcich v prihraničnej oblasti. O jeho atraktivite svedčí aj vysoký počet žiadostí, ktoré boli podané v tejto prvej výzve. Teší ma, že tento krát bude podporených dokopy 51 projektov, v celkovej výške 1 448 335 eur, z toho najviac, až 27 bude realizovaných v našom kraji,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Maďarským prijímateľom boli odovzdané Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 12. apríla 2024, slovenskí žiadatelia si ich prevzali v piatok 19. apríla 2024. Slávnostného odovzdávania zmlúv sa zúčastnili v Košiciach predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a v Miškovci predsedníčka Borsodsko-abovsko-zemplínskej župy Bánné dr. Gál Boglárka.

„V tomto kole získalo finančnú podporu 27 slovenských projektov z územia Košického a Banskobystrického kraja a 24 maďarských malých projektov zo žúp Heveš, Novohrad, Boršodsko-abovsko-zemplínskej a Sabolčsko-satmársko-berežskej župy. V najbližších mesiacoch sa môžu obyvatelia na oboch stranách hranice tešiť na zaujímavé kultúrne a folklórne akcie, vzdelávacie workshopy, detské tábory, podujatia s tradičnou lokálnou kuchyňou ale aj športové aktivity, ktoré sú určené pre rôzne vekové skupiny, pre seniorov, študentov, ako aj rodiny s deťmi. Projekty sa začali realizovať už v apríli a prebiehať budú do konca roka 2024. Najbohatšími mesiacmi na cezhraničné podujatia budú mesiace máj a jún,“  zhodnotila prvú výzvu riaditeľka EZÚS Via Carpatia Julianna Máté.

Z Fondu malých projektov získalo finančnú podporu napríklad Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, ktoré zorganizuje Deň umenia a kultúry na Spiši, ktoré bude súčasťou Župných dní KSK. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove usporiada tradičný dožinkový festival Chlieb náš každodenný. Občianske združenie Synapsy zase zorganizuje podujatie zamerané na bezpečnosť na internete a obranu proti dezinformáciám CyberOsveta. V Rožňave sa uskutočnia bežecké preteky Rožňava Night Run, Židovská náboženská obec zase získala prostriedky na zorganizovanie prehliadky židovských pamiatok, ktorá bude súčasťou Dní židovskej kultúry 2024.

„V rámci Fondu malých projektov budú ešte v programovom období 2021-2027 vyhlásené ďalšie výzvy, celkovo bude možné žiadať 6,5 milióna eur. Tieto finančné prostriedky sú určené na malé projekty podporujúce spoluprácu medzi ľuďmi a inštitúciami. Ide o projekty, ktoré majú regionálny význam. Ich cieľom má byť posilnenie sociálnej súdržnosti a spolupráce, ktoré povedú k vytvoreniu a rozvíjaniu dlhodobých partnerstiev medzi organizáciami na oboch stranách hranice. Teší nás záujem žiadateľov, ktorí sa uchádzajú o tieto finančné prostriedky. Z uplynulých rokov môžeme vidieť, že zrealizované projekty majú pozitívny dopad na rozvoj regiónov,“ uviedla predsedníčka Borsodsko-abovsko-zemplínskej župy Bánné dr. Gál Boglárka.

V rámci aktuálneho programového obdobia budú podporené podujatia, festivaly a tábory, ktoré pomáhajú upevňovať kultúrne a športové vzťahy medzi ľuďmi, ktorí žijú v prihraničných oblastiach. Všetky zaujímavosti ohľadom programov, výziev ale aj prebiehajúcich podujatí môžete sledovať na www.spf-viacarpatia.eu alebo na facebookovej stránke Via Carpatia EGTC.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Štefanová
Vytvorené: 18.04.2024 13:47
Upravené: 18.04.2024 13:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001