Aktuality v regionálnom rozvoji

26.09.2017

Správa o napĺňaní priorít a cieľov Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2016

       
Podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja §11 písm. b) v znení zákona č. 378/2016 Z.z. Vyšší územný celok vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja spolupracuje s Úradom vlády SR pri vypracovávaní, realizácii a vyhodnocovaní národnej stratégie a každoročne do 30. júna zasiela Úradu vlády SR správu o napĺňaní priorít a cieľov Národnej stratégie regionálneho rozvoja.
 
22.09.2017

Interreg: Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

       
Úrad vlády v Maďarsku ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom, vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci tretej prioritnej osi - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility - Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
 
13.07.2017

Štart k vypracovaniu akčných plánov okresov Gelnica a Košice - okolie

       
Úrad vládneho splnomocnenca pre podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO) v úzkej spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) a okresnými úradmi Košice okolie a Gelnica 11. a 12. júla 2017 na samostatných pracovných stretnutiach začal prípravu nových akčných plánov.
 
13.07.2017

Začala sa príprava akčných plánov rozvoja pre okresy Košice-okolie a Gelnica

       
Príprava akčných plánov rozvoja sa začala v stredu 12. júla pre okres Košice-okolie a v utorok 11. júla pre okres Gelnica. Stalo sa tak na úvodných stretnutiach zástupcov vlády, samospráv, podnikateľov, úradov práce, okresných úradov, škôl, mimovládnych organizácií a ďalších inštitúcií.
 
27.06.2017

Projekt ELISE - Life science ekosystém v Košickom kraji

       
Košický samosprávny kraj spolu so svojim slovenským partnerom Cassovia Life Science sa od januára 2017 zapojil do európskeho nadnárodného projektu ELISE. Projekt so silnou  podporou partnerov z  regiónov Nemecka, Francúzska, Talianska, Poľska a Litvy pre oblasť inovácii výskumu a vývoja sa venuje segmentu podpory zdravia ale i bio-ekonomiky. Má pomôcť nášmu kraju a národným autoritám v SR pri smerovaní ich rozvoja a zapojenia do deľby práce v rámci európskych medzinárodných projektov v tejto strategickej oblasti.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2013 12:39
Upravené: 23.07.2018 14:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy