Aktuality v regionálnom rozvoji

20.10.2017

Regionálna samospráva pripravuje unikátne Kreatívne centrum

       
Košický samosprávny kraj intenzívne pripravuje vybudovanie Kreatívneho centra v centre Košíc, v areáli bývalej tabakovej továrne na Strojárenskej ulici č. 3, ktorý je v jeho vlastníctve. Chce na to využiť prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu určené na mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch.
 
10.10.2017

Koordinačné stretnutie siete Informačno - poradenských centier sa uskutočnilo v Košiciach

       
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na KSK (IPC KSK) organizovalo v dňoch 5.-6. októbra 2017 koordinačné stretnutie siete IPC v Košiciach.
 
06.10.2017

Informačný deň v Košiciach

       
Spoločný technický sekretariát programu v spolupráci s Informačným bodom Košice a Košickým samosprávnym krajom pozýva v stredu 11. októbra na Informačný deň v rámci Programu spolupráce Slovenská republika – Maďarsko.
 
26.09.2017

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na KSK

       
Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na KSK (IPC pre EŠIF) pripravilo informatívnu správu o svojej činnosti a aktuálnych výzvach z EŠIF. IPC pre EŠIF v nej bilancuje svoju činnosť za prvý rok svojej existencie na úrade KSK.
 
26.09.2017

Vybudovanie Kreatívneho centra v areáli na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach v rámci pripravovanej výzvy IROP

       
Cez Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 / Prioritná os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, (IROP) bude vyhlásená výzva, v rámci ktorej, samosprávne kraje môžu žiadať nenávratný finančný príspevok na vybudovanie a prevádzku Kreatívnych centier.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2013 12:39
Upravené: 23.07.2018 14:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy