Aktuality v regionálnom rozvoji

12.12.2017

Chudoba a boj proti nej. Ako rozumieť chudobe?

       
V nedeľu 10. decembra si celý svet pripomenul Medzinárodný deň ľudských práv. Hoci tento pamätný deň má už 69 rokov, jeho téma je stále aktuálna. Naliehavé je najmä garantovanie a dodržiavanie ľudských práv.
 
11.12.2017

Workshop k projektu NUCLEI – Life science ekosystém v Košickom kraji

       
Dňa 28.11.2017 sa na Úrade Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s klastrom AT+R, uskutočnil prvý zo série workshopov zameraných na tvorbu výskumného a inovačného ekosystému, ktorého cieľom je zlepšenie medzi-sektorovej komunikácie a spolupráce medzi technologickým svetom a sociálnym svetom so špecifickým zreteľom na prácu so skupinou obyvateľstva nad 55 rokov alebo skupinou zdravotne hendikepovaných.
 
06.12.2017

O mobilite a elektromobilite

       
Východoslovenská investičná agentúra (VIA), Košický samosprávny kraj (KSK) a Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravujú druhý z cyklu seminárov Smart región východné Slovensko. Uskutoční sa v piatok 15. decembra v Košiciach.
 
04.12.2017

Workshop k projektu ELISE – Life science ekosystém v Košickom kraji

       
Dňa 16.11.2017 sa na Úrade Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Cassovia Life Sciences, uskutočnil druhý zo série workshopov zameraných na tvorbu výskumného ekosystému, ktorého cieľom je zlepšenie spolupráce a celkového výskumného prostredia v rámci Východného Slovenska.
 
30.11.2017

Výzva pre hodnotiteľov v Programe spolupráce Interreg V-A

       
Staňte sa hodnotiteľmi Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v rámci Prioritnej osi 3 - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility. Uzávierka žiadostí je 15. decembra 2017.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2013 12:39
Upravené: 23.07.2018 14:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy