Aktuality v regionálnom rozvoji

02.10.2014

Kraj a mesto si podelia prostriedky z IROP-u

       
Dohodu o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Mestom Košice podpísali vo štvrtok 2. októbra najvyšší predstavitelia kraja a mesta Zdenko Trebuľa a Richard Raši. Jej predmetom je vzájomná spolupráca pri príprave, realizácii, monitorovaní a hodnotení strategických dokumentov, ktoré budú spracované podľa požiadaviek Integrovaného regionálneho operačného programu na obdobie 2014 – 2020 (IROP).
 
01.10.2014

O spolupráci medzi verejným a súkromným sektorom bude stretnutie s odborníkmi z OECD

       
V dňoch 2. a 3. októbra sa Úrad KSK stane miestom stretnutia expertnej skupiny SR s misiou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) k projektu „Podpora regionálneho rozvoja a konkurencieschopnosti východoslovenského regiónu“.
 
18.09.2014

Nová metodika na vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC

       
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja spolu s územným plánom konkrétneho územia je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. V záujme jednotnej štruktúry pre jeho vypracovanie poskytujeme nasledovnú metodiku jeho tvorby.
 
10.09.2014

Skúsenosti v oblasti prevencie katastrof

       
Dňa 18.09.2014 sa v Košiciach uskutoční seminár zameraný na nový prístup v územnom plánovaní, vytvorený s cieľom zvýšenia odolnosti územia (najmä sídiel) voči katastrofám. Základom seminára, ktorý s podporou Košického samosprávneho kraja organizuje Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., bude predstavenie nového prístupu v územnom plánovaní.
 
09.09.2014

Exportné fórum 2014

       
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na Exportné fórum 2014, ktoré sa uskutoční 13. novembra 2014 v Bratislave.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2013 12:39
Upravené: 23.07.2018 14:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról