Aktuality v regionálnom rozvoji

01.03.2016

Pri pomoci migrantom budú subjekty spolupracovať

       
Dohodu o spolupráci pri napĺňaní cieľov Cestovnej mapy riadenej migrácie v Košickom kraji podpísali v utorok 1.marca 2016 na pôde regionálnej samosprávy zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Slovenskej katolíckej charity, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice a Inšpektorátu práce Košice. Košický samosprávny kraj je prvou regionálnou samosprávou, ktorá sa problematikou migrácie začala zaoberať systematicky.
 
08.02.2016

Osobnosti - posledný týždeň na predkladanie projektov

       
Už len do piatku 12. februára je otvorená dotačná výzva, ktorú vyhlásil Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita na projekty realizované v roku 2016 nazvanú Po stopách osobností Košického kraja. Aj v tejto výzve je poskytnutie pomoci zamerané na posilnenie duchovných a kultúrnych hodnôt, tentoraz prostredníctvom rozvoja zážitkovej turistiky a vytvorením udržateľnej ponuky produktov kultúrneho cestovného ruchu. Výzva sa sústreďuje na históriu kraja a jeho osobnosti. Podporuje tvorbu produktov, ktoré približujú osobnosti kraja s vplyvom na dejiny Slovenska a Európy.
 
20.11.2015

Krajská samospráva a mladí podnikatelia so spoločnými cieľmi

       
Podpora spoločných cieľov, najmä zlepšovanie podnikateľského ekosystému, aktivizovanie mladých ľudí a podpora podnikania mladých ľudí na Slovensku je hlavným cieľom Memoranda o spolupráci, ktoré podpísali najvyšší predstavitelia Košického samosprávneho kraja a Združenia mladých podnikateľov Slovenska v piatok 20. novembra na pôde regionálnej samosprávy.
 
12.11.2015

Mestá v KSK môžu ušetriť energiu cez program ELENA

       
Košický samosprávny kraj sa chce uchádzať o finančné prostriedky na projektovú prípravu veľkých investičných programov, ktoré znížia energetickú náročnosť verejných budov. Na pripravovaný projektový zámer by mohol získať grant 2,5 milióna eur.
 
22.10.2015

Vrcholí projekt elektronizácie služieb Košického samosprávneho kraja

       
Košický samosprávny kraj (KSK) na záverečnej konferencii 22. októbra predstavil projekt „Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja“, ktorý realizoval od apríla 2012 do októbra 2015 v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – ERDF a štátneho rozpočtu. KSK zabezpečuje spolufinancovanie v rozsahu 5 % z vlastných zdrojov. Celkové náklady na projekt dosiahli spolu 4 469 550 eur.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2013 12:39
Upravené: 23.07.2018 14:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy