SEA PUM

Posudzovanie vplyvov strategického a plánovacieho dokumentu "Plánu udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja" na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SEA - Strategic Environmental Assessment).

Dokumenty

Správa SEA - Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Dňa 26. februára 2020 (streda) o 9.00h sa v zasadacej miestnosti č. 310 (2. poschodie) Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1, Košice, uskutočnilo Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja.

Zverejnený návrh Plánu udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja k stiahnutiu v jednotlivých kapitolách:
1, Zber údajov2, Prieskumy
3, Dopravné modelovanie
4, Analýzy
5, Aktualizácia Plánu dopravnej obslužnosti (nepodlieha SEA)
6, Návrhová časť
7, Strategické environmentálne hodnotenie (Správa o hodnotení)
8, Plán implementácie a monitorovania Plánu udržateľnej mobility

Autor/zdroj: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 11.06.2019 11:18
Upravené: 08.07.2020 11:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról