SEA PUM

Posudzovanie vplyvov strategického a plánovacieho dokumentu "Plánu udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja" na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SEA - Strategic Environmental Assessment).

Dokumenty

Správa SEA - Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Autor/zdroj: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 11.06.2019 11:18
Upravené: 25.11.2021 14:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001