Cestný a mostný program KSK

Cestný a mostný program Košického samosprávneho kraja je spracovaný v nadväznosti na schválený Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM KSK).

PUM KSK vo svojej návrhovej časti v bode 6.1 navrhuje konkrétne opatrenia v oblasti cestnej infraštruktúry. Opatrenia sú aktívne kroky, ktorých účelom je dosiahnutie definovaných špecifických cieľov. Opatrenie OP 23 definuje Údržbu, opravy a modernizáciu ciest, mostov a priepustov, pričom navrhuje vypracovať na úrovni KSK strednodobý cestný program a krátkodobý mostný program, aktualizovaný pravidelne podľa stavu mostov. Toto opatrenie je v súlade so špecifickým cieľom 2 Kvalitná cestná sieť v správe kraja a špecifickým cieľom 5 Komplexné riadenie a organizovanie dopravného systému kraja.

Dokumenty

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Miroslav Koňa
Vytvorené: 23.05.2024 10:42
Upravené: 23.05.2024 11:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001