MORIS XC Košice (11.-12.7.)

Preteky UCI C2, C3, Slovenský pohár MTB XC.

 

Organizátor: Jump sport klub a Slovenský zväz cyklistiky

Organizačno-technický realizátor: z poverenia Komisie MTB XC, Jump sport klub

Dátum pretekov:

11. 07. 2015 MTB XCE pre kategórie muži a ženy preteky UCI C3

12. 07. 2015 MTB XCO pre kategórie muži a ženy preteky UCI C2

Miesto konania: Športovo-rekreačné stredisko Jahodná, Košice

Kancelária pretekov: v mieste štartu, čajovňa

Riaditeľ pretekov: Alexander Lami

Technický riaditeľ: Marián Sklenárik

Hlavný rozhodca: deleguje UCI, SZC

Hospodár: Jana Lamiová

Zdravotné zabezpečenie: Záchranná služba východ

Marketing, Expo: Branislav Labanc

Preteká sa podľa platných pravidiel SZC a UCI pre rok 2015 a podľa Súťažného poriadku Sl.P. MTB XCO 2015.

Pre kategórie Mladší žiaci a žiačky, Starší žiaci a žiačky, Kadeti a kadetky sa pre rok 2015 preteky skladajú z dvoch disciplín, a to technickej časti a klasického XCO. Pretekár, ktorý absolvuje len jednu z týchto častí bude vo výsledkoch zaradený na konci bez poradia ako DNF a do SP 2015 za tieto preteky nezíska žiadne body. Pravidlá pre technickú časť a celkové hodnotenie sú uvedené v prílohe súťažného poriadku a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Preteky sa idú na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť. Každý pretekár musí byť poistený. Účastníci sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa, pokyny polície, rozhodcov, a organizátorov, ako aj pravidlá cestnej premávky. Organizátor neručí za škody vzniknuté počas pretekov účastníkom, ako aj sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené, ďalej spôsobené treťou osobou na majetku, zdraví, ako aj škody spôsobené pretekárom a doprovodom tretím osobám a subjektom.

Prilba je povinná!

Trasa pretekov vedie súkromnými pozemkami a lesmi, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom!

Info

Officiálna stránka pretekov:http://www.jahodnaresort.sk/akcie/moris-xc-kosice/

Facebook: https://www.facebook.com/moris.slovakia

Ubytovanie
Športovo-rekreačné stredisko Jahodná (jahodnaresort.sk)
Rezervácie individuálne prostredníctvom recepcie: ubytovanie@jahodnaresort.sk, tel.:+421 55 696 73 95, mob.: +421-903 269 257

Stravovanie
Reštaurácia Jahodná – počas uvedených dní bude od rána do večera k dispozícii aj bufet pri vlekoch (čajovňa) so sortimentom rýchleho občerstvenia.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 09.07.2015 06:00
Upravené: 13.01.2016 09:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001