Dni cyklistiky na Spiši 2016

Pod patronátom mesta Spišská Nová Ves sa od 03. do 04. septembra uskutočnia "Dni cyklistiky na Spiši 2016". Pôjde už o 44. ročník časovky do vrchu – Slovenský pohár a 61. ročník kritéria “O štít mesta Spišská Nová Ves”.

 

PROPOZÍCIE
Usporiadateľ: Cykloklub Spišská Nová Ves a  Mesto Spišská Nová Ves z poverenia Slovenského zväzu cyklistiky
Dátum: 03.09.2016 o 14.00 hod. -časovka jednotlivcov SP
04.09.2016 o  9.30 hod. - kritérium
Čestný riaditeľ: PhDr. Ján Volný, PhD. primátor mesta Sp. Nová Ves
Riaditeľ preteku: Ing. Vincent Spišák, predseda Cykloklubu Sp. N. Ves
Tajomník pretekov: Anton Rusnák, 052 01 Spišská Nová Ves, Dubová 6/1
tel. fax. 053-4464534, 0904-950244
Hospodár pretekov: Mgr. Alena Kmec
Koordinátor: PaeDr. Štefan Šimko
Organizačný štáb: Ing. Dana Mrnková, PaedDr. Š. Šimko, Ing. M. Bíroš, Ing. Peter Kmec, Ing. E. Labaj,
Ing. O. Bíroš, PhD,- zabezpečenie sponzoringu, spracovanie výsledkov.
Zabezpečenie bezpečnosti pretekov:
plk. JUDr. Jaroslav Dulík - riaditeľ okresného riaditeľstva
JUDr. Komara Michal, PhD. - náčelník MsP
Hlavný rozhodca: deleguje KR SZC
Prihlášky: Písomne na adresu vinspisak@gmail.com do 20.08.2016 spolu so žiadosťou o ubytovanie.
Včas neprihlásení pretekári zaplatia poriadkovú pokutu 1,66 €.
Kancelária pretekov: Radnica Mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7
Prezentácia: Sobota 03.09.2016 od  11.15 - 12.15 hod.
Nedeľa 04.09.2016 od  08.30 - 09.00 hod.
Štartovné: Sobota a nedeľa:
5,00 EUR muži
2,00 EUR juniori, juniorky, kadeti, kadetky, ženy

Ceny: časovka, kritérium
a) Muži 70,00 - 50,00 – 30,00 - 20,00 - 10,00
b) Ženy + juniorky 20,00 - 15,00 - 10,00
c) Juniori 25,00 - 20,00 - 15,00 - 10,00 – 5,00
d) Kadeti 20,00 - 15,00 - 10,00
e) Kadetky 15,00 - 10,00 - 5,00
f) St. žiaci 15,00 - 10,00 - 5,00
g) žiačky 15,00 - 10,00 - 5,00


Popis pretekov

03. september 2016, štart o 14.00 hod., SNV časť Novoveská Huta
Časovka na horský prechod Grajnár 1023 m n. m. Slovenský pohár

Kategória

Štart

Čas štartu

Dĺžka

Muži

Novoveská Huta 560 m
n. m.

o 14.00 hod.

11,2 km

Juniori

Novoveská Huta 560 m n.m.

po kat. Muži

11,2 km

Kadeti, ženy+ juniorky

Novoveská Huta 560 m n.m.

po kat. Juniori

11,2 km

St. žiaci , kadetky

Hnilčík 765 m n.m.

20 min. po kat. Kadeti

4,6 km

Ml. žiaci , žiačky

Hnilčík 765 m n.m.

po kat. St. žiakov

4,6 km


Štartuje sa: v jednominútových intervaloch v obrátenom poradí SP
Cieľ: všetky kategórie na horskom prechode Grajnár
Ceny: Podľa platných Propozícií pretekov

04. september 2016 štart o 9.30 hod. SNV na Radničnom námestí

Kategória

Počet okruhov

Spolu

Typ jazdy

Ml. žiaci, žiačky

3

4,8 km

hladká

St. žiaci, kadetky

9

14,4 km

bodovacia

Kadeti juniorky, ženy

15

24,0 km

bodovacia

Juniori

18

28,8 km

bodovacia

Muži

21

33,6 km

bodovacia

Preteká sa na okruhu po Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi. Jeden okruh meria 1600 m.
Bodovanie: Každý tretí prejazd bodmi 5 - 3 - 2 - 1, prejazdy cez pásku bodmi 2 - 1 posledné kolo dvojnásobne.
Ceny: v hotovosti, podľa platných Propozícií pretekov

Podmienka účasti: Platná licencia na rok 2016
Bodovanie: Do SP podľa súťažného poriadku SZC.
Rôzne: Preteká sa podľa pravidiel SZC a týchto propozícii. Usporiadateľ neručí za škody, straty a zranenia pretekárom a funkcionárom vzniknuté alebo nimi spôsobené. Všetci účastníci pretekov sú povinní dodržiavať dopravné predpisy, pokyny policajtov a usporiadateľov. Preteky do vrchu sa uskutočnia za otvorenej cestnej premávky. Pretekári a doprovod sa pretekov zúčastňujú na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny tohto rozpisu v nevyhnutných prípadoch.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 23.08.2016 11:51
Upravené: 23.08.2016 12:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001