Prihlás svoj projekt

Subjekty v Košickom kraji môžu cez program Terra Incognita žiadať o dotácie na rozvoj cestovného ruchu. Košický samosprávny kraj vyhlásil dve nové výzvy na rok 2017. Sprostredkovateľským orgánom pre obe výzvy je Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj.

Cez výzvu na TOP lokality (celková alokácia 30.000 eur) môžu žiadatelia získať prostriedky na zveľadenie územia v okruhu 15 kilometrov od niektorej z pamiatok zapísaných na Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Pamiatky zapísané na Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO majú z hľadiska cestovného ruchu celosvetovo vyšší návštevnícky potenciál. Košický samosprávny kraj preto cez program Terra Incognita ponúkne finančnú podporu na projekty, ktoré by mohli jednotlivé lokality zveľadiť, zatraktívniť, zviditeľniť, zlepšiť ich dostupnosť – skrátka – priniesť do nich nový vietor.

TOP lokalita je územie v okruhu do 15 kilometrov od kultúrnej alebo prírodnej pamiatky nachádzajúcej sa na Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v Košickom kraji. Lokalita by tiež mala vykazovať prvky originality, jedinečnosti, a mala by mať potenciál ďalšieho rozvoja územia z pohľadu cestovného ruchu.

Rozvoj troch tematických ciest – Gotickej, Vínnej a Železnej – môže napredovať s pomocou druhej výzvy, na TOP výlety (celková alokácia 40.000 eur). Žiadosti je potrebné odoslať do 13.2.2017, financované projekty musia byť ukončené do 31.10.2017.

Rozvoj doposiaľ nepoznaných, zaujímavých miest, na Gotickej, Vínnej či Železnej ceste, ale aj väčšia atraktivita, kvalita služieb, vyššia návštevnosť a s nimi spojené súvislosti - takéto ciele si kladie nová dotačná výzva programu Terra Incognita. Všetci aktéri cestovného ruchu, ponúkajúci služby a produkty na trase jednotlivých výletov, môžu vďaka podpore zlepšiť a obohatiť služby, ale i prostredie a budovy, kde ich poskytujú.

Tu nájdete podrobné informácie o obidvoch výzvach.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 13.12.2016 15:00
Upravené: 20.12.2021 17:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001